Avan karjääri- ja tööelu teemasid karjäärinõustaja praktikast.

Filtreeri postitusi

Võrgustik kui võimaluste avardaja

"Ma tahan ausalt tööle kandideerida, ma ei taha tutvuste kaudu otsida!"

Nii kõlas resoluutne lause ühe kunagise kliendi suust, kellega erinevaid tööotsingu strateegiaid arutasime. Ta oli pidanud tervise tõttu enda pikaaegsest töökohast ära tulema ning otsis nüüd uusi võimalusi, kuidas muutunud olukorras tööelus edasi toimetada. 

Loe lisaks

Kas ülekoormus või hoopis alarakendatus tööelus?

Põhjuseid, mis tekitavad enda tööeluga suures plaanis rahulolematust, pingeid või mingit laadi tüdimuse kogemist, on erinevaid. Kas teemaks on näiteks pigem liiga suur koormus,  samaaegselt palju erisuguseid väljakutseid, millega tuleb tegeleda nii tööl kui ka elus laiemalt?  Või on hoopis väljakutset, arengut või vaheldusrikkust tööelus liiga väheks jäänud ning tundub, et enda oskusi ja potentsiaali ei saa täna päris sobival moel rakendada?
Loe lisaks

Millest arenguvestlusel alati rääkida ei söanda

Kui aus ja avatud saab olla juhiga enda pikema vaatega karjääriplaanidest rääkides või kui valmis ollakse näiteks arenguvestlusel jagama, mis tegelikult tööelus pingeid või rahulolematust põhjustab? Kuidas neid teemasid arutada, kui ehk inimesel endalgi pole päris selge, mis seda sisemist kripeldust tekitab või kus suunas edasi areneda sooviks?
Loe lisaks

Arhiiv