Kommenteeri

Karjääriarengu toetamise seminari märkmed

6.oktoobril toimus Ettevõtlusnädala raames Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebiseminar teemal "Kuidas toetada töötajat karjääri kujundamisel?". Tegin noppeid seminaril kõlanud mõtetest.
Luubi all olid 21.sajandi karjäär ja erisugused karjäärimustrid, millised on tänapäeval ootused enda karjäärile ja tööelule ning kuidas toetada oma töötaja karjääriteekonda nii organisatsiooni sees kui ka laiemalt. Eri nurkade alt avasid teemat ja jagasid kogemusi karjäärinõustajad, personalijuhid ja värbajad ning karjäärimuutuse läbi teinud töötaja. Oma karjääriteenuseid ja võimalusi koostööks ettevõtetega tutvustas Töötukassa. 

Seminaril esinejana oli mul võimalus teemat avada karjäärinõustaja vaatenurgast:

*Tänane karjäär on elurollide tervikvaade: karjäär kui arengu- ja eneseteostuse teekond, tööelu osa laiemast pildist, mis elus toimumas ja hetkel oluline. Ootused tööelule ajas muutuvad.

*Muutlik karjäär: inimene ise juhib oma karjääri, kompassiks väärtused, huvid ja seatud sihid.

*Isikupärased karjääriteed: inimestel võimalik elu jooksul kogeda ja kombineerida eri tüüpi karjääre ja töötamise vorme, mida sobitada vastava eluetapi vajaduste ja tööalaste eesmärkidega.

*Karjäärialane kohanemisvõime (career adaptability, M.Savickas) - valmistumine tulevikuks (concern), järjepidevus ja tegutsemine (control), uudishimu ja avatus (curiosity), kindlustunne enda suutlikkuse osas (confidence).

*Organisatsioonid saavad toetada oma töötajate karjääriarengut kui partner töötaja karjäärieesmärkide elluviimisel, luua võimalusi professionaalseks arenguks, aidata töötajal avastada ja kujundada isiklik karjääriteekond organisatsioonis.
Veebiseminaril osalejate küsitlus.

Tähelepanekuid Töötukassa vaates:

*Vähem käib karjäärinõustamisel töötavaid inimesi - väärtustatakse turvalisust ja enda tööandjat. Töötuna arvele tulijatest - head ja mitmekülgsed spetsialistid saavad jätkuvalt kiiremini tööle.

Karjäärimuutja sõnumid:

*Uuel alal töötaja sisseelamisel: oluline jälgida eesmärkide seadmist, et oleks kogenumatelt tugi ja süsteemne õpe, muidu oht läbipõlemiseks.

*Kõik minu varasemad kogemused on aidanud mul teha tänast tööd. Erinevad nüansid on kasuks tulnud.

*Iga teekond algab esimesest sammust. Pole olemas õiget aega, vaid on õige suhtumine.

Värbaja sõnumid:

*Värbamine kui karjääriarengu üks etapp, nii kandidaadi kui ettevõtte vaates.

*Oluline aru saada, mis kandidaati huvitab, mis suunas ta areneda soovib ja hinnata tema potentsiaali. Vestluse nopped tasub endale üles talletada, neid kasutada järgmistes vestlustes.

*COVID mõju - kui eelnevalt oli kandidaatidele oluline väljakutse, siis üha enam hakati väärtustama stabiilsust, ettevõtte maksejõudlust.

*Ollakse varmavad uusi oskusi omandama, õppimist väärtustatakse rohkem.

*Oluline, et inimene saaks aru, kuidas ta saab organisatsioonis areneda saab, millised on eeldused.

*Kui inimene on segaduses, mida edasi teha, siis coaching hea variant. Vajalik usalduslik suhe ja soov toetada töötajat, et leiaks selguse (vs oma agenda peale surumine).


Veebiseminar "Kuidas toetada töötaja karjääri kujundamist" 6.oktoobril.2020.

Personalijuhtide sõnumid:

*Töötaja rahulolu võib suurendada lisaks rollide ja tööülesannete läbi vaatamisele ka ametinimetuse muutmine, mis konkreetsele inimesele võib anda suuremat lisaväärtust.

*Töötaja karjääriarengut saavad toetada: tiimijuhid, personalijuhid, karjääricoachid.

*Juba värbamisprotsessis tuleb ette karjäärivalikute delikaatset suunamist: mõnes teises kohas võib olla sobivam positsioon, kus suurem võimalus eduelamust saada.

Kuidas toetada töötaja karjääriarengut lamedates organisatsioonides?

- uurida inimestelt, mida nad ise teha tahavad;
- koolitada juhte, kes vestlusi teevad;
- mõtestada, mida karjäär teie organisatsioonis tähendab;
- töövarjutamine organisatsioonis;  
- julgeda mõelda tavapärasest rollikirjeldusest väljaspoole;
- tähenduse loomine enda tööle.

*Tihtipeale inimesed ei vaja vertikaalset liikumist, vaid hoopis vastutust, väljakutsuvad projekte. Kas on horisontaalseid võimalusi liikumiseks, nt. ajutiselt teises osakonnas midagi teha, põnev vaheldus, võimalus teha karjäärisamm kõrvale.

*Üldjuhul inimesed hindavad seda väga, kui saavad end "turvaliselt" proovile panna erinevates ülesannetes.

*Kui suurepärase töötaja jaoks on lagi organisatsioonis saabunud, siis on eetiline töötaja lahkumist toetada ja julgustada oma (töö)elu eesmärgi suunas liikuma.

Mida soovitada tööotsijatele?

- alusta iseenda kaardistamisega: mida tahad teha, mida edasi anda, millised järgmised fookused;
- kaardista võimalusi, ettevõtteid, kirjuta otse karjäärilistidesse, mida ma tahan teha, mida oskan.
- oluline, et karjääriotsuseid ei tehtaks emotsioonide ajel. Mis on veel põhjused muutuse soovis, millele tähelepanu pöörata.
- kasuta võrgustikku, rääkige, et teil on selline mõte. Valdkonna üritustel osalemine ja koolitustel osalemine (usaldusväärsuse tõstmine).
- sotsiaalmeedia - olla aktiivne seal, kus on kasulik tööalaselt olla. Lisada inimesi enda kontaktilisti (ka veebiseminaridelt).

Rohkem infot seminari kohta leiad siit. 

Karjäärinõustajana saan toetada sind või sinu töötajaid karjääriarengu teemadel.
Loe lähemalt koolitustest ja karjäärinõustamisest ning arutame täpsemalt!

Lisa kommentaar

Email again: