Milles oled parem kui varem?

Blogi

Kommenteeri
Eriolukorra lõpp tähendas justkui ühe erilise eluetapi lõppu, mis nihutas korralikult mugavustsoonist välja ja pani proovile kohanemisoskused.  Milliseid igaks elujuhtumiks väärtuslikke oskusi sellest kogemusest kaasa võtta? Mida neist saaks edasises tööelus tugevustena esile tuua?
Tööelu muutuste mõttes seisab igaüks erineval lävepakul. Osad on naasemas peale ajutist pausi või kaugtöölt "päris" töökeskkonda. Paljude jaoks on aga toimunud suurem katkestus ja töises mõttes jätkub ebamäärasus või algab uue karjääritee otsing.  

Oskused igaks elujuhtumiks.


Kinnitust sai veelkord teadmine, et tänases maailmas, eriti mis puudutab tööelu ja karjääriplaanide tegemist, võib kindel olla ainult ühes - muutlikkuses. Teisalt andis olukord võimaluse arendada igaks elujuhtumiks kasulikud oskused uuele tasemele. Just selliseid ülekantavaid oskusi, mida saad rakendada nii isiklikes kui ka töistes elurollides. Oskused, mis on vajalikud muutlikus töömaailmas hakkama saamiseks.

Pidid jääma kodukontorisse, ümber korraldama tööasjad ja kiirelt kasutusele võtma uued tehnoloogiad? Said ühtlasi lihvida organiseerimise, ajaplaneerimise, koostöö- ja digioskusi. Lapsed jäid kodukooli? Uus tase juhendamise, korraldamise, probleemide- ja konfliktide lahendamise oskustes.

Tööd teha ei saanud, loengud jäid ära? Treenisid tõenäoliselt enesejuhtimist, stressiga toimetulekut ja ideede genereerimise oskust. Olid pidevas infovoos, et ennast sündmustega kursis hoida? Punktid analüüsi-, infootsingu- ja kriitilise mõtlemise oskuste eest.  Ja muidugi must vöö meile kõigile muutustega kohanemise ja kätepesuoskustes:)

Märka ja too esile enda tugevusi.

Karjäärinõustajana olen oma praktikas kogenud, et inimestega nende oskusi ja tugevusi kaardistades jääb tihtipeale "väärt kraam" vaka alla. Või võetakse neid nn "pehmeid oskusi" iseenesest mõistetavana, millele liiga palju tähelepanu ei pöörata, kui ennast tööotsijana välja käiakse. Samas just nende oskuste rakendamine tööelus (lisaks erialastele) on "kõva" valuuta tööturul ning aitavad oma karjääri kujundada ka uuel alal.

Nii tuleb tihtipeale head ja paremat vestluse käigus "välja kaevata", et aidata märgata inimesel oskusi, mida erinevad töö- ja elukogemused on arendanud. Näiteks on jäänud CV-sse lisamata korteriühistu renoveerimistööde korraldamisest saadud arvestatav projektijuhtimise oskus. Või on organiseerimisoskused viidud uuele tasemele ettevõtte suvepäevade tiimis osaledes. Kuid see fakt on jäänud seni töövestlustel välja toomata, olles lisaks ka hea näide meeskonnatöö oskustest.

Teisel juhul oskab inimene ennast hästi analüüsida, esile tuua oma tugevusi ja tööalaseid kompetentse. Samas nõustamisel kirjeldatud ägedad oskused ja saavutused ei paista sellisel kujul välja professionaalses profiilis. Näiteks on tagasihoidlikul moel CV-s mainitud uute töötajate juhendamine. Tegelikult ilmneb, et tegemist on kogenud mentoriga ehk juhendamisoskused on hoopis teisel tasemel. Lühidalt, tasub esitleda enda oskusi väärilise kaaluga.


Uued oskused või uus tase oskustes? 

Tagasi tulles eriolukorra eluetapi juurde - mõtle hetkeks enda kogemustele ja oskustele, mida lihvisid eriolukorra ajal. Kas õppisid juurde midagi täiesti uut? Millist oskust arendasid edasi uuele tasemele? Pakun mõned toetavad küsimused, mille näitel saad enda jaoks välja tuua väärtulikke oskuseid:

*Meenuta mõnda tüüpilist eriolukorra aegset päeva:
 - Millised olid sinu argipäeva tegevused?
- Milliste muutustega pidid rinda pistma?
- Millistele olukordadele lahendusi nuputama?

*Milliseid oskusi pidid kasutama, et nendes olukordades hakkama saada? 
- Mõtle ühele neist töistest või isikliku elu väljakutsetest.
- Pane kirja vähemalt kolm oskust, mida selles olukorras arendasid.
- Too välja üks konkreetne näide ehk tegevus, mille tulemusena oled nüüd näiteks osavam ajaplaneerija, vilunum tehnoloogia kasutaja või parem stressi maandaja:)
Vaata ka oskuste sõnapilve inspiratsiooniks (ülal).

*Milliseid oskusi veel arendasid, milles tunned, et oled parem kui varem?

Karjäärimuutuse ees seistes või ka samal alal ringi vaadates tasub läbi mõelda, millised ja mis tasemel on sinu senistest erinevatest elukogemustest ülekantavad oskused.
Nii saad näidata enda mitmekülgsust ja vajalikke oskusi muutustega kaasas käimiseks. Ja tunda ennast kindlamalt, et sul on väärt oskusi, millele ka tulevikus toetuda.  

Kui soovid läbi arutada, kuidas paremini enda oskusi esile tuua või mida tööelus edasi teha, siis võta minuga ühendust!

Vaata ka SA Kutsekoja videot tulevikuoskustest

Lisa kommentaar

Email again: