Karjääriteenuste konverentsi märkmed

Blogi

Kommenteeri
Jaanuaris toimus Eestis suurem rahvusvaheline karjääriteenuste konverents, mis tõi kokku karjäärispetsialiste, haridus- ja tööturu osapooli üle Eesti ning väärt teadmisi ja praktikaid väliskülalistelt. 
Eesmärk luua asjaosalistega terviklikum pilt, kuidas saame Eestis paremini toetada ja ettevalmistada noori, et nad oleksid rohkem valmis karjäärivalikuid tegema ja oma eluteed kujundama. Olin abiks konverentsi korraldustiimis ja osalesin ka paneelarutelus.

Eestis esinenud OECD analüütiku Anthony Manni selge sõnum oli: karjäärinõustajate töö pole inimkonna ajaloos kunagi varem nii oluline olnud. Ühelt poolt on inimkond haritum kui kunagi varem, teisalt on karjääriotsuste tegemine keerulisem, sest tööelu muutub nii kiirelt. Mitte kõigil pole lihtne kiirete muutustega kohaneda, ülemineku etapid hariduses ja tööelus ei pruugi olla sujuvad.

Uuringud näitavad, et karjääriõpe, varakult eri moel töömaailma avastamine ja erapooletu karjäärispetsialisti tugi on suuresti positiivse mõjuga noore tuleviku tööelu (67%), hariduse (47%), heaolu ja karjääri kujundamise oskuste (67%) näitajate osas. Eesti noorte kohta näitavad andmed, et kui on küsitud, millisel alal nad ennast tulevikus näevad, siis on vastuste variatiivsus väike ning sooliselt kaldu: tüdrukute top 3: arst, disainer, psühholoog; poiste top 3: IT-spetsialist, sportlane, juht. Selles osas saab igaüks kaasa aidata ja rohkem rääkida oma tööst ja valdkonnast kas lapsevanemana või oma ameti esindajana (nt. koolis esinedes, noori töövarjuks võttes, oma laps tööle kaasa).

Konverentsi aruteludest tuli taaskord esile, et Eestis vajab karjääriõpe koolis terviklikumalt lähenemist ja arengusüsti. Näiteks on oluline, et kooli juhtkond ja meeskond oleksid "pardal" ehk ühise arusaama loomine, mida ja milleks tehakse. Liigagi paljudes koolides on karjäärikoordinaatori töö õhinapõhine ja sõltuv õpetaja entusiamist (või selle raugemisest) ning karjääriõpetuse kursus veel vähestes õppekavades. Teisalt koolides küll toimub mitmesuguseid tegevusi karjääriõppe raames (nt. õppekäigud, esinejad koolides), kuid vajalik on need jupid noore jaoks tervikuks siduda, et õpilane oskaks endale vajalikud terad karjääriplaneerimiseks üles noppida. 

Osalesin sellel karjääriteenuste konverentsil paneelarutelus ning rõhutasin, et karjääri kujundamine ei lõppe peale esmast erialavalikut või tööle asumist, vaid on sõna otseses mõttes elu kestev protsess. Oluline on varakult laotud vundament ehk kui taaskord vaja karjääriotsuseid teha, siis on oskused selleks olemas. Asjatundlikud ja vastava ettevalmistusega karjäärispetsialistid (sh karjäärinõustajad, karjääriõpetuse õpetajad) saavad toetada noori , et neil kujuneks parem pilt iseendast, avaram vaade töömaailma võimalustest ja oskused, kuidas seda kõike tulevikku vaatavalt enda jaoks mõtestada.

Konverentsil videosilla vahendusel esinenud Raimo Vuorinen (karjääriteenuste ekspert ja teadlane) avas laiemalt karjäärinõustajate rolli. Muutliku töömaailma ja oma karjäär planeerimise osas oli tema sõnum: me ei tea ette ennustada, kuid me saame valmis olla, et oskaksime muutustega kohaneda. See tähendab, et karjäärinõustaja roll on rohkem toetada inimest erisuguste karjääri kujundamise oskuste arendamisel, et üha sagedamisi ees olevate karjäärivalikute ja otsuste tegemisel oleks kindlust ja teadmist, millele tugineda.

Paneelarutelu vestlusest ja konverentsist tegi ülevaate Õpetajate Leht.
Konverentsi kodulehekülg koos materjalidega.
Miks on karjäärinõustamine ja karjääriteenused olulised - Investing in career guidance

Lisa kommentaar

Email again: