Kui töösuhe ootamatult katkeb

Blogi

Kommenteeri
Tänane muutlik majanduskeskkond ja üleilmsed koondamised tehnoloogiasektoris on suurendanud ebakindlust ka teistes valdkondades ja nende spetsialistide seas, kes varasemalt tööturul ennast pigem kindlalt tundsid.

Muuhulgas on koondamised puudutanud ka personaliüksusi, sest oluliselt kokku tõmmatud töötajate arv ning külmutatud värbamisplaanid tähendavad ka väiksemat vajadust organisatsioonis neid rolle täitnud personalispetsialistide järele.

Koondamine kui ootamatu muutus tööelus toob paratamatult kaasa ebamäärasuse suurenemise, kus senine tuttav ja turvaline tööelu struktuur paisatakse segamini, seniste töökaaslaste suhete võrgustik teiseneb ning asendub veel ebaselge tööalase tulevikuga. Ootamatu ja mitmeid eluvaldkondi mõjutav sündmus toob kaasa ka palju emotsioone, mida on oluline muutusega kohanemiseks ja edasi liikumiseks mõista.

Loe lähemalt töökaotuse leinast ja millised on muutusega kohanemise etapid emotsionaalse poole pealt varasemast blogipostitusestToetavad strateegiad leiad alt.
Kolleegi lahkumine - koondamises ellujääja süütunne.

Kaotustunnet ja vastakaid emotsioone võivad kogeda ka need töötajad, kes organisatsiooni ja meeskonda alles jäävad. Üks sellistes olukordades sageli esinev tunnete komplekt on nn koondamises ellujääja süütunne (workplace survival guilt or syndrome).

Tuntakse viha, ärevust ja ebaõiglust, et selline olukord on töötajate jaoks organisatsioonis tekkinud. Kas ma oleksin saanud midagi teha? Kuidas see mõjutab minu tööd? Kas mina olen järgmine? Tuntakse kergendust ja samal ajal süütunnet, et minu töökoht jääb alles, aga teised peavad minema. Kogetakse kurbust ja toredate töökaaslaste lahkumise leina, senise tiimi lagunemist. Samuti võib koondamine organisatsioonis suurendada töötaja ebakindlust enda tuleviku osas, mõjutada tööalast motivatsiooni ning töö tulemusi.


Ühes hiljutises küsitluses, mis viidi läbi Ameerikas koondamisest puudutatud organisatsioonide töötajate ning juhtide seas (BizReport, nov. 2022) tõid organisatsiooni alles jäänud töötajatest 71% välja motivatsiooni langust ning vaid 22% vastasid, et koondamised nende töömotivatsiooni oluliselt ei mõjutanud.

Kolme kõige sagedamini kogetud tundena nimetasid nii töö kaotanud kui ka tööle jääjad ärevust (vastavalt 67%/63% vastanutest), frustratsiooni (59%/45%) ja kurbust (51%/61%). Pooled (52%) töötajad märkisid, et tundsid süütunnet seoses sellega, et nende töökohad jäävad alles (BizReport, 2022).

Seega tasub organisatsioonis kindlasti samavõrra tähelepanu pöörata koondamisest puutumata jäänud töötajate emotsionaalsele toele ning olla muutusi läbi viies avatud kommunikatsiooniga. Teadvustada juhtidele ja töötajatele, et ellujääja süütunne, kogetav stress ja erinevad tugevad tunded on selles olukorras normaalsed.

Kuidas ellujääja süütundega toime tulla:

 • Märka ja aktsepteeri enda tundeid, jagage neid töökaaslastega.

 • Mõtesta ümber enda negatiivseid mõtteid, sõnastades need viisil, mis on positiivne/neutraalne ja sinu mõjualas ehk millega saad midagi ette võtta.

 • Kanna enda vaimse ja füüsilise tervise eest hoolt. Võta ette tegevusi, mis pakuvad sulle häid emotsioone, lülitavad mõtteid mujale, aitavad lõõgastuda.

 • Küsi tööl emotsionaalse toetuse saamise võimalusi, sh individuaalseid ja tiimiga.

 • Tuleta meelde, miks sa seda tööd ja selles organisatsioonis teed, mis on selle töö tähendus sinu jaoks.

 • Pööra pilk tulevikku, milliseid oskusi tahaksid veel arendada, milliseid rolle proovida.

 • Loo uusi suhteid või värskenda kontakti teiste töötajatega, teiste tiimide liikmetega, enda erialase kogukonnaga.


Mida saad töö kaotanu kolleegi heaks teha:

 • Olla mõistev ja olla olemas, toetav kuulamine.  

 • Pakkuda abi ja hoida kontakti. Samas tasub jälgida, et igasuguse abi pakkumisega mitte liiga pealetükkiv olla, anda inimesele aega ja ruumi kohanemiseks.

 • Kutsuda koos jalutama, kohvikusse, kinno, teatrisse, kursusele, trenni jne.

 • Olla soovitaja enda tööalases võrgustikus ja kandideerimisel, kirjutada LinkedIn soovitus, tuua esile tema tugevusi ja milline on meeskonna liikmena.

 • Jagada enda võrgustikus üleskutseid (inimese enda soovil), edastada infot silma jäänud asjakohaste töökuulutuste kohta.

 • Aidata märgata ja tunnustada tema väiksemaidki edusamme ja tegutsemist.

Lahkuva kolleegi toetamine on ühtlasi samuti üks viis, kuidas ellujääja süütundega toime tulla. Ennekõike muidugi on esiplaanil soov olla abiks töö kaotanud kolleegile.

Toetavad strateegiad ootamatu töökaotusega kohanemiseks.

Nõustamispsühholoog Nancy Schlossberg on välja toonud kolme tüüpi strateegiaid, mida suuremate ja inimese elus olulise mõjuga muutusega kohanemisel kasutada saab:

 • Olukorda muutvad - näiteks uuel suunal väljaõppe alustamine, tööotsingutele asumine, kontaktvõrgustiku laiendamine.

 • Olukorra tähendust muutvad - näiteks töökaotus kui võimalus aeg maha võtta, põhjus värske pilguga läbi mõelda enda töö-elu sihid või asuda viimaks ellu viima mõnda pikalt kaalutud ideed.

 • Stressi vähendavad strateegiad - suurem tähelepanu enda heaolule ja tervisele, liikumine värskes õhus, pere ja sõpradega koos aja veetmine, huvialadega tegelemine.Mis saab sind toetab ootamatu töökaotusega kohanemisel.

Kuigi ootamatu muutus tekitab justkui suure segaduse ja ohjade käest libisemise tunde enda tööelu osas, siis on mitmeid toetavaid ja toimivaid strateegiaid, mis saavad sind toetada:

 • Rutiini hoidmine - leia enda jaoks tegevusi, mis aitavad hoida rutiini, senist päeva-nädala rütmi või kujundada uut struktuuri enda elus. Planeerida kalendrisse aeg tervise ja heaolu jaoks, eneseanalüüsiks, võimaluste uurimiseks. Toetavad kontrollitunde säilitamist enda elus ja hoiab sind erinevate tegevustega käigus.

 • Huvid ja hobid, eneseareng - märka ja taasavasta tegevusi, enda huvialasid või proovi midagi uut, mis annab hea tunde, toob rõõmsaid hetki päeva. Osale mõnel üritusel või koolituskursusel, mis kõnetab ja tekitab huvi, proovi vabatahtliku töö ampse. Ühtlasi võid saada mõne mõtte või kontakti edasiseks tööalaseks suunaks.

 • Teised elurollid - töö ei ole ainuke osa sinu elust ning ei defineeri sind inimesena. Sul on teisi olulisi elurolle, millele saad nüüd rohkem keskenduda. Võtta ette või üle vaadata enda plaanid ja sihid teistes eluvaldkondades.

 • Võrgustik - sinu võrgustik ja lähedased saavad sind eri moel toetada ja edasi aidata. Jaga enda mõtted ja tundeid, küsi nõu ja abi. Hõika sotsiaalmeedias välja, millistele võimalustele oled avatud. Vaata üle enda kontaktvõrgustik, kes sulle huvipakkuvas valdkonnas tegutseb ja pöördu infovestluseks, et saada paremat sissevaadet alasse.

 • Sammhaaval tegutsemine - koheselt tööotsingutesse sukeldumine ei pruugi anda kiireid lahendusi ning võib teatud juhtudel süvendada ebakindlust. Hea on korra aeg maha võtta ja läbi mõelda, mida vajad ja kuhu suunda edasi. Tegutseda sammhaaval, märgates enda edenemist ja häid hetki (näiteks igapäevast tunnete ja tegevuste logi/ päevikut pidades). Edasistes sihtides selguse loomisel ja tööelu muutust läbi tehes saab toeks olla ka karjäärinõustaja, coach.

  Vaata ka veebiseminar: Kuidas kohaneda ootamatu töökaotusega.

Mida organisatsioon saab teha töötajate toetamiseks:

 • Ole töötajatega aus ja selge sõnumiga - inimesed vajavad selgitust ja arusaamist, mis on koondamise põhjused. Miks koondati just need, aga mitte teised ametikohad. Töö kaotab küll konkreetne inimene, aga oluline rõhutada, et see ei tee temast vähem väärtuslikku spetsialisti - kaob ametikoht, mitte ei “tühistata” töötajat ja tema panust. Oluline on ka õiglane ja läbipaistev protsess, mida töötajad nii ka tajuvad.  
 • Anda aega muutunud olukorraga kohanemiseks - arvestada ja aktsepteerida erinevaid tundeid ja meeleolusid meeskonnas, nii minejate kui ka jääjate vaates. Luua võimalused ja olla avatud murede ja tekkivate küsimuste aruteluks. Jälgida, et töökoormus ei läheks liiga suureks kui töötajatele ülesandeid ümber jagatakse või juurde lisandub. Toetada muutunud olukorras töötaja karjääriarengu sihtide ja võimaluste uuesti mõtestamist. 
 • Pakkuda infot ja tuge koondatud töötajale - panna kokku infomaterjalid ja vajalikud viited, mis aitavad orienteeruda koondamisega seotud praktilistes küsimustes. Pakkuda võimalust saada vaimse tervise alast tuge ning võimalust koostööks karjäärinõustaja/ coachiga, et lahkuv töötaja saaks hakata sammhaaval enda jaoks selgust looma, mis suunas ja kuidas edasi (outplacement teenus). Anda töötajale põhjalikumat tagasisidet tema tugevuste, märgatud arengupotentsiaali ja tööalaste saavutuste kohta lahkumisintervjuul, olla võimalusel soovitajaks.

Igaüks kogeb suuremaid tööelu muutusi erinevalt, sh milliseid muutustega kohanemise strateegiaid selleks rakendab. Oluline on kõigil koondamisega seotud osapooltel märgata ja mõista, millised on need erinevad tunded ja mõtted, mis on selles olukorras tavapärased. Nii saab paremini toetada nii ennast kui ka teisi, kes tööelus muutusi on läbi tegemas.

Võta minuga ühendust: 
*kui vajad kindlust ja selgust, mida tööelu muutuses edasi teha;
*soovid toetada oma meeskonnaliikmeid tööelu ja karjäärisihtide uuesti mõtestamisel.


Artikkel ilmus personaliuudised.ee portaalis

Lisa kommentaar

Email again: