Loovalt ja katsetades karjääri kujundamine.

Blogi

Kommenteeri
Kui peaksin lühidalt kokku võtma, milliste märksõnadega iseloomustada karjääri kujundamist tänasel päeval, siis kõlaks see nii - lähene loovalt, hoia töös mitu stsenaariumi, vali fookus ja tegutse katsetades. Mida see praktikas tähendab, kui otsid edasist suunda tööelus või sobivaid viise, kuidas enda tulevikuplaane ellu viia? 
Kujutle, et satud võõrasse kohta, kus sa varem pole käinud. Või sõidad mööda tuttavat teed, kuid ees on ootamatu takistus ning pead valima mõne teise, vähem tuttava tee edasi liikumiseks. Kui GPS jupsib, kohalikke giide pole käepärast ja kõiki radasid kaardile pole kantud, siis mille alusel edasi orienteeruda?

Tõenäoline stsenaarium:
 • uurid ümbrust ja vaatad üle, mis sul kaasa on, millest võiks kasu olla (nt. sihtkoha kirjeldus, veepudel, erksad riided enda nähtavaks tegemiseks);
 • otsid varasematele kogemustele või teadmistele toetudes pidepunkte (nt. teeviidad, märgid looduses);
 • asud liikvele suunas, mis kõige kindlam tundub või mis rohkem huvi äratab.
Niimoodi antud olukorras enda hetke parimatele teadmistele tuginedes liikvele minnes suureneb tõenäosus, et kuidagi ikka kohale jõuad või keegi sind tee peal märkab. Või hoopis avastad mõne põneva paiga, kuhu muidu sattunudki poleks.


Sarnane võib tunduda olukord enda tööelus, kui pole päris selge, mida ja kuidas edasi teha saab või milline strateegia soovitud eesmärkideni aitaks jõuda. Üksnes mõtetes unistamisest või paberile pandud plaanidest sealjuures ei piisa, vaid neid võiks päriselus hakata läbi katsetama, sammhaaval liikvele asuma. Näiteks proovida tööalaselt ennast mõnes uues rollis või teha katsetus isikliku arengu projektina. 

Muutlikud olud ja ebamäärane tulevik tekitab küsimusi, kuidas maandada enda jaoks riske ja milliseid otsuseid karjääriga seoses teha. Küll oleks ju hea, kui ees oleksid kindla peale valikud ja ette teada sammud, mis suure tõenäosusega tulemuseni viivad! Positiivse nurga alt vaadatuna - igaühel on võimalus enda elu "disainerina" isiklikku tulevikku kujundada.

Eesmärkideni jõudmine kui loovülesanne.

Siiski tuleb edaspidi veelgi enam arvestada, et erinevaid variante kaaludes ja karjääriplaane tehes saame toetuda vaid osadele andmetele võrrandis.

Teisisõnu, jätkuvalt tasub seada eesmärke ja hoida enda sihid silmapiiril, täiendada järjepidevalt enda oskuste ja tööalaste kogemuste "varustust" , kuid olla ka valmis käiguvahetusteks või suunamuutusteks. Näiteks asuda tööle "lähim parim" varianti käiku lastes, sest soovitud organisatsioonis või valdkonnas hetkel võimalusi napib. Samas saada sealt erisuguseid kogemusi ja kontakte, mis võivad tulevikus edasiviivaks osutuda.Siinkohal tulebki läheneda loovalt ehk kuidas antud punktist jõuda enda karjääriteel järgmise soovitud sihtkohani? Näiteks kas kindlas valdkonnas spetsialistiks saamise teel peaksid järgmisena läbima koolitusi, otsima variante töö käigus praktiliste kogemuste saamiseks? Või  leidma mõne mentori, kes sinu professionaalset arengut toetaks?

Milliseid võimalusi märkad, mis sinu eesmärkidega haakuvad ja kuidas neid teostada - selleks peab teinekord loovaid kombinatsioone nuputama. Näiteks on algamas just sobiv väljaõppe kursus, kuid see eeldab suurt rahalist ja ajalist panust - kuidas seda teostada? Kas tööandja on valmis toetama, kas koolitust on võimalik osade kaupa läbida (ja tasuda), kas kõne alla tuleksid Töötukassa koolitustoetused  või on sarnane väljaõpe muul ja kättesaadavamal moel olemas (nt. e-kursus). Tasub küsida ja uurida teistelt.
Avastuslik tegutsemine selguse saamiseks.

Loovalt tähendab seega personaalset lähenemisviisi enda tööalase arengu kavandamisel ja karjääriotsuste tegemisel. Avastuslik tegutsemine aitab aga selgust ja kindlust saada, mida ja kuidas tööelus edasi teha, kas liigun sobivas suunas või tasuks teistmoodi läheneda. Sealjuures pole tegemist n.ö. katse-eksitus meetodiga, vaid ikkagi  teadlike sammudega soovitud suundade läbi testimisega, mis võivad pakkuda nii ühte kui teistpidist teadmist edasiseks karjääriplaneerimiseks.

Kuidas loovalt ja katsedades enda karjääri kujundada?


Tulles tagasi algse võõrasse kohta sattumise näite juurde, siis sarnaselt tasub enda karjääriteel edasi orienteerumiseks:
 • esmalt läbi mõelda enda lähtekohad ja karjääri hetkeseis - millised on minu ootused edasisele tööelule? Mida pean hetkel tööelus oluliseks?
  Kas prioriteet on näiteks töö kui sissetulek, edasine professionaalne areng, parema tasakaalu leidmine tööelus või hoopis karjäärimuutuse elluviimine? Need on olulised pidepunktid, mis aitavad märgata sobivaid võimalusi ja millele toetuda erinevaid karjääriotsuseid tehes.
 • vaata üle enda "stardipakett" - millised oskused, teadmised ja kogemused mul on olemas? Mida saan kasutada, edasi arendada, mida oleks hea juurde varuda?
 • uurida ümbrust ja kaardistada edasisi võimalusi -  millised on erialased arengusuunad või huvipakkuvad valdkonnad? Kus suunas paistavad sobivad tööd või organisatsioonid? Milline tööamps, koolitus või praktika aitaks saada sissevaadet või jalga ukse vahele? 
 • teha nende pidepunktide alusel esmane plaan, sh mõelda mitmele stsenaariumile,  nt. lühem- ja pikem karjääriplaan, varuplaan (mida veel olen valmis tegema), huvialaga seotud suund või hoopis unistus, mis hetkel ebamäärane või kaugem tundub. Nii on paindlikkust ümberlülituda eri stsenaariumitele, kui selleks vajadus või võimalus tekib.
 • asuda liikvele avastuslikult tegutsedes ja märgata võimalusi enda karjääriteel - sh analüüsida ja katsetada, mis toimib kavandatud sammude elluviimisel, mida teha teisiti, mis osas täiendavat teadmist või tuge oleks vaja. Näiteks olles tööotsingutel, saab lisaks tööportaalide kaudu kandidideerimisele välja hõigata enda võrgustikule sotsiaalmeedias, pöörduda otse huvipakkuvate ettevõtete poole või rääkida mõne valdkonnas tegutseva inimesega, et saada rohkem teadmist ja täiendavaid ideid.

  Sealjuures tasub julgelt pöörduda liitlaste ja toetajate poole ehk sageli saavad just lähedased, sõprad, kolleegid või koostööpartnerid meile karjääriteel vajalikul hetkel hoogu anda (nt. kuulutust jagades, sobiva kontakti või pakkumiseni juhatades, soovitajaks olles, sinu tugevusi välja tuues või lihtsalt hea sõnaga enesekindlust lisades). 

Kui vajad uusi vaatenurki või selgust juurde enda karjääriplaanides, siis võta ühendust!
     

Fotod: pexels.com

Lisa kommentaar

Email again: