Koolitused ja töötoad eneseanalüüsi ja karjääriteemadel -
noortele, täiskasvanutele, spetsialistidele. Veebikoolitused.


*Milline on sinu karjääri hetkeseis? Kuidas kujundada endale sobiv tööelu? 


*Kuidas saada selgust enda karjäärivalikutes? Kuidas avastada võimalusi?

*Mis on sulle tööelus oluline? Kuidas väärtused aitavad edasist suunda seada?


*Milliseid oskusi on vaja, et navigeerida muutlikkus tööelus?

*Kuidas märgata ning esile tuua enda kogemusi ja tugevusi?

Vaata koolituskava näide spetsialistidele, koostööst Persoonibrändi Agentuuriga.

*Kuidas toetada oma töötajat karjääri kujundamisel?

Vaata 6.oktoobril 2020 toimuv Eesti Kaubandus-Tööstukoja seminar.

*Kuidas toetada karjäärivalikute ees seisvat noort?
Registreeru koolitusele Tartu Ülikooli suveülikoolis 19.08.2020

*Karjäärinõustajana olen 2013.aastast koolitanud karjääriplaneerimise ja eneseanalüüsi teemadel nii noori kui ka täiskasvanuid: üle 4000 osaleja grupitegevustes; jaganud väljatöötatud metoodikaid teistele karjäärispetsialistidele; 

Minu lähenemine on osalejaid aktiivselt kaasav, seostades koolituse teemasid inimeste kogemuste, vajaduste ja ootustega. Toon kaasaegsed  karjäärivaldkonna teadmised osalejateni, pakkudes juurde praktilisi tööriistu. Gruppidega töötades olen paindlik ja loov, sest koos osalejatega kujuneb iga koolitus omanäoliseks. 


Koostöös CV-Online Estonia / CV.ee valmisid karjääriauditi teemalised klipid, viisime märtsis 2020 läbi veebiseminari: "Sinu karjääri hetkeseis - kuidas sul tööelus läheb?"
*Tagasiside kliendilt:
Karen Voolaid,
Saksa-Balti Kaubanduskoja nõunik

Saksa-Balti Kaubanduskoja nimel tänan Teid suurepärase esinemise eest 25-28.novembril 2019 toimunud karjääripäevadel Ida-Virumaal, mida korraldas Saksa-Balti Kaubanduskoda koostöös Saksa Liitvabariigi Suursaatkonnaga. Olite karjääriseminaridel suurepärane õppejõud, keda hindasid osalejad väga kõrgelt. Olite põhjalik ja rääkisite huvitavalt ning sellistel karjääriplaneerimise teemadel, mis 15- aastasi noori kõnetavad nii et kõik kuulasid tähelepanelikult ja ei olnudki oma nutitelefonides:)

Kliendid ja partnerid

CV-Online Estonia/ CV.ee
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Persoonibrändi Agentuur
Saksa-Balti Kaubanduskoda
SA Tartu Ärinõuandla/Noortelabor
Tartu Kunstikool
Tartu Ülikool