Segadus kui normaalne osa karjääri teekonnast

Blogi

Kommenteeri
Kui endal on tööelus või karjäärivalikutes parasjagu pähkel pureda, siis miskipärast tundub, et kõigil teistel sinu ümber on ammu läbi hammustatud, miks ja kuhu suunas oma karjääriga liigutakse. Tegelikult on see arusaam petlik ja üsna kindlalt võib väita, et sa pole ainuke, kellel ühel või teisel eluhetkel tekib seis, kus küsimused “miks ma siin olen?” või “mida ma edasi teen?” põletavaks muutuvad.

Meenub näide enda karjäärinõustaja praktikast, kus kogenud spetsialist kaalus töökoha vahetust, sest ulatuslikud ümberkorraldused tööl olid viinud tema motivatsiooni nulli ning erinevad arusaamad tööprotsessist tekitanud pingeid uue juhiga. Sealjuures tundus talle, et kõik teised on muutustega pigem kohanenud ning justkui temal ainukesena on oma tööeluga ummikus. Järgmisel nädalal jõudis minu juurde teine töötaja samast organisatsioonist, kes samuti olukorraga rahuolematu ja valmis ammu soovitud karjäärimuutust ellu viima. 

Sarnast olen korduvalt kogenud ka näiteks koolilõpetajate nõustamisel, kus erialavalikuga segaduses abituriendile tundub, et ta on pea ainuke oma klassist, kes veel ei tea, mida oma eluga edasi teha. Oh seda kergendust kui ilmneb, et siiski ka teistel eakaaslastel on sarnased küsimused ja kõhklused.

Teisisõnu, sedalaadi segadus on siiski täiesti normaalne, mitte harva esinev nähtus. 

Selguse loomine kui eesmärk omaette.

Segadus oma karjääriga seoses ei ole meeldiv tunne, mis pikemal marineerimisel võib  mõjuda enesehinnangule (“ma ei olegi paremat väärt”) ning süvendada ebakindlust (“ma ei tea enam üldse, mida ma tahan”). Seda nii juhul kui segaduse on tekitanud välised sündmused (nt. muutused töökohal, elukoha vahetus), käsil on ülemineku etapp (nt. uude valdkonda sisenemine, lapse kõrvalt tööellu naasmine) või on tegemist sisemise soovi ja vajadusega midagi tööelus muuta (nt. töö on ennast ammendanud).    

Olukorda tasub ümber mõtestada kui võimalust vaadata laiema pilguga oma karjäär asjade seisule, millised on ootused edasiseks ja avastada erinevaid lahenduskäike. Selguse loomine, kuidas leida edasine suund ja mida selleks teha - saab sealjuures olla eesmärk omaette.  

Sageli kiilutakse kinni võttes kohe sihiks leida endale järgmine töökoht või valida ruttu välja eriala, mida õppima minna. Nii lapatakse meeleheitlikult töökuulutusi ning heitutakse veelgi enam, sest midagi sobivat justkui ei leidu. Või kandideeritakse kõikvõimalikesse eri kohtadesse, et äkki kuskilt näkkab (loe: saabub selgus).  

Kuna aga vahele on jäänud etapp, et korra võtta ette laiem pilt ja enda jaoks pidepunktid läbi mõelda, mida ja miks täpsemalt otsitakse (ja mida kindlasti mitte), siis tegemist on reaktiivse, mitte proaktiivse lähenemisega oma karjäärivalikutele. Piltlikult öeldes, hüppad ühelt mänguplatsilt teisele püüdes tabada sulle ettesöödetud tennise, korv- või jalgpalle selmet võtta teadlikult sihikule kindel pallimäng ning põrgatada ise palli soovitud suunas. 

Üks lähenemine ei välista teist, kuid pikemas vaates annab kindluse, et oled sobival kursil ja suurema tõenäosusega soovitud tulemuse teadlikum lähenemine oma karjääri kujundamisele, alustades segadusest selguse loomisega.

Kuidas selgust juurde luua?

Lühike vastus - tuleb hakata otsast harutama. Millisest otsast ja kuidas lahti harutada, oleneb ka sellest, mis on peamine küsimus või teema, mis on segaduse ja kõhkluse allikas. Näiteks oled kõikvõimalikud variandid enda jaoks läbi mõelnud, mida edasi teha, kuid jõuad ikkagi tagasi samasse alguspunkti. Või tead, mis sind köidab, aga pole kindel, kuidas soovitud alal tööelus väljund leida või milliseid oskusi ja kogemusi vaja oleks.        

Järgnevalt mõned võimalikud lähenemised, millest alustada.

*Võta aeg maha. 
Eesmärk - värske pilgu ja energiaga olukorrale otsa vaadata.

Mõnikord on vajalik astuda igapäeva rutiinist välja, mis segadust mõnes mõttes toidab ja proovida vaadata asjadele distantsilt. Võimalik, et segadus on vormunud suuremaks rahulolematuseks või tööelu muutunud nii pingeliseks, et vaja on võtta esmalt (tervise) taastumiseks aega.

Planeeri oma kalendrisse päev, kus saad algatuseks teha midagi, mis sulle hea enesetunde annab (nt. pikk uinak, värskes õhus liikumine, sõbraga kohvikus kohtumine). See aitab ümber lülituda ning häälestada ennast seejärel positiivsemate nootidega oma karjääriküsimustele uuesti otsa vaatama.

Uuringutest on teada, et milline on meie hoiak ja meelsus oma tulevikuplaanide osas, avaldab mõju ka otsustele, mis me oma karjääriga seoses teeme ning millised võimalusi märkame.

*Pane oma mõtted paberile.
Eesmärk - korrastada mõtteid ja tuua silme ette kesksed teemad.

Kui peas ringlevad samad ummikusse ajavad mõtted, siis võib aidata nende mõtete peast paberile panek ehk küsimuste, teemade või valikute silme ette toomine. Kirjuta, joonista, kleebi, tee mõttekaart, reasta valikuvariandid, lao plusse ja miinuseid - variante on palju, kasuta enda jaoks sobivat viisi.

Vaadates neile mõtetele paberil otsa, märkad paremini, mis on need kesksed teemad, mis lahendamist vajavad või kus on sinu jaoks peamine pudelikael. Ehk kust otsast tasuks alustada. Kui laual on erinevad karjäärivalikud või pildil korraga palju küsimusi, siis võid pidepunktidena läbi käia ka enda ootused tööelule.

Kui sul on juba eelnevalt märkmikutäis mõtteid või tundub, et pigem oled üle mõelnud, siis vaata näiteks järgmist punkti.

*Katseta ja uuri järele.

Eesmärk - testida oma mõtteid ja soovitud suundi praktikas.

Kuidas teada saada, kas soovitud töö või varasemast erinev töötamise viis sulle sobib, kui pole selgemat ettekujutust, kuidas see igapäevaselt sinu jaoks välja näeks? Uuri ja proovi järele.

Üks asi on lugeda erinevaid karjäärilugusid, otsida infot huvipakkuvate alade ja töötamise kohta. Kuna infot on palju, siis võib see paradoksaalselt olla ka üks segaduse juurde tekitaja - kuidas siis ikkagi asjalood on? 

Uusi vaatenurki võib avada suhtlemine inimestega, kes on valdkonnas sees ja uurida nende tööelu ja karjääritee kohta. Kui oled näiteks kaalunud ettevõtjaks hakkamist, räägi inimestega, kes on juba selle tee läbi käinud ning kellelt saad vahetult uurida endal tekkinud küsimuste kohta.

Katsetada saab ka rohkem käed külge viisidel. Näiteks osaleda üritustel, kus vastava ala inimesed ja organisatsioonid kokku tulevad (teadmised + kontaktid). Õppida valdkonda tundma tööampsude või vabatahtliku tegevuse kaudu, panna ennast proovile mõnes teises rollis - kas istub ja tuleb välja? Järele proovida väiksema projektina või hoopis hobina.

*Õpi midagi juurde.
Eesmärk - mitmekesistada oma oskuste paketti ja saada inspiratsiooni.  

Tänapäeval on palju erinevaid võimalusi, kuidas ennast täiendada ja uusi oskusi omandada või enesearenguga tegeleda, sh tasuta variante - koolituskursused, laialdased e-õppe võimalused, videoloengud, seminarid ja töötoad. Paljud organisatsioonid pakuvad oma töötajatele nii erialaseid kui ka laiemalt enesearengu koolitusi. 

Lisaks mõne sinu tulevases tööelus kasuliku oskuse või teadmise omandamisele, võid saada inspiratsiooni ja mõtteid liikuma või avastada enda jaoks hoopis uue suuna. Kursused toovad kokku sarnaste huvidega inimesed, ehk hea võimalus ka oma suhtlusvõrgustikku laiendada. Nii mõendki tulevased koostööpartnerid on teineteist leidnud konverentsilt või koolitusprogrammist.


*Tee endale plaan ja astu esimesed sammud.
Eesmärk - hakata konkreetsete sammudega selgust juurde looma.

Kui sul on mingi ettekujutus olemas, kust otsast oma karjääri segadust harutama hakata, siis võiks paika panna väikesed, kuid konkreetsed tegevused, mida saad selguse loomiseks järgnevalt teha. Millised küsimused esmajoones lahendamist vajavad? Mida antud punktist edasi liikumiseks teha tuleks? Kes ja kuidas sind toetada saab?

Hea on hoida plaan endale jõukohane, et tekiks eduelamus ja edasi liikumise tunne (nt. "lepin sel nädalal tuttavaga x kokku kohtumise, et uurida tema töö kohta" või "otsin teemal y endale koolitusvõimaluse").

Selguse loomine on protsess sinu karjääriteekonnal, mis võib võtta aega, kuid teadlikult tegutsedes ja silmi lahti hoides hakkad märkama edasiviivaid võimalusi ning tekib selgem pilt, kuhu suunda kindlam kurss võtta. Kõige olulisem on mõtlemisest asuda tegutsema, kasvõi väikeste sammudega ning olla valmis nii oodatud kui ootamatuteks selgusteks.

Kui tunned, et vajad tuge oma karjääri segaduse lahti harutamisel, siis võta ühendust!
Loe lähemalt, kuidas karjäärinõustajana saan sind toetada.

Lisa kommentaar

Email again: