Mitmeharuline karjääriplaneerimine

Blogi

Kommenteeri
Mis on sinu põhisuund tänases tööelus ja milline võiks see olla tuleviku vaates?  Millised on sinu võimalikud kõrvalliinid, mida saad juba täna käigus hoida ja arendada?  
Elus tuleb teha valikuid, kuhu enda aega ja energiat panustada. Kuid üks valik ei pea alati välistama teisi, sinu jaoks täna või tuleviku vaates olulisi tegevusi, huvisid ja sihte.

Näiteks eri perioodidel võib sinu jaoks olla rohkem fookuses  kas õpingud, töine eneseteostus, sissetuleku tagamine või pereelu. Või muutuvad ühel hetkel tähtsamaks enesearengu teemad, soov ühiskonda panustada või huvialadele uusi väljundeid leida.

Samal ajal oled moel või teisel niikuinii enda ellu sobitanud erinevad tegevused, mis sinu jaoks  on väärtuslikud ning mis teevad sinu elu mitmekesiseks. 

Saab lähtuda sellest, mis on sulle elus hetkel oluline, vajalik ja võimalik. Sinna kõrvale hoida pildil ka tulevikuvaadet, millised arengusuunad sind tõmbavad, milliseid ideid sooviksid mingil moel ühel ajahetkel teostada. Ehk mitu erinevat tulevikuliini, millest osa paistab selgema kursiga ning teised veel hägusemad, nii teostamise soovi kui ka võimalikkuse osas.
Pea- ja kõrvalliinid kui mitmeharuline tervikvaade.

Nii kujunevad põhi- ja kõrvalliinid elus laiemalt, mis mõjutavad meie valikuid ja sihte ning mida saab teadlikult enda karjääriplaneerimisse sisse arvestada. Teisisõnu, saab enda nn põhi- ja  kõrvalliinide kaudu märgata ja mõtestada, mis suunas edasi tegutseda, mis osas vajadusel muudatusi teha, mida rohkem enda ellu juurde tuua.


Sealjuures võivad ühel hetkel erinevad liinid tööelu vaates omavahel põimuda. Näiteks oled iseseisvalt õppinud kasutama kujundusprogramme, arendanud fotografeerimise oskusi ning saad seda n.ö publiku tungival nõudmisel hakata pakkuma lisatööna.

Mõni liin võib tõusta pealiiniks, kui selleks aeg küps ja võimalused haakuvad. Näiteks kaua mõlgutatud idee saab kellegagi arutades selgema kursi ning tekib võimalus seda päriselus katsetada ning ellu viia. Mõni liin võib hoopis katkeda või on enda teadlik otsus seniselt rajalt maha astuda. See tähendab, et enda põhiliin tuleb uuesti mõtestada ja leida. 

Mõni liin vajab rohkem aega (panustamist) ja ressursse kui teised, et hoida vagu lahti. Näiteks on vaja erialast väljaõpet, teistsugust kontaktvõrgustikku või käed külge kogemusi. Selliste sageli tulevikku suunatud liinide käigushoidmisel (ja enda motiveerimisel) on oluline aeg-ajalt meenutada sihti, miks ja kuidas need liinid on sinu jaoks tähtsad.  Samuti teha teadlikult plaane, millised on järgmised jõukohased ja edasiviivad sammud, mis soovitud vagu künda ja väetada aitavad.

Tööelu vaates võib põhiliin olla näiteks:
 • valdkond, kus sa tegutsed või kuhu soovid siseneda;
 • sinu eriala või tööalane roll, kellena ennast professionaalina määratled täna ja tulevikus;
 • organisatsioon ja missioon, kuhu sa täna panustad, kus ennast arendad; 
 • sinu peamised tööülesanded täna, millega sa tegeled;
 • tegutsemise vorm, nt. täna palgatöötaja, tulevikus soov ettevõtlus põhiliiniks sisse tuua;
Põhiliin võib olla ka eesmärk tulevikusmille nimel täna teadlikult tegutsed. Näiteks raha kogumine tulevikuplaani teostamiseks, kogemuste saamine ja erinevate oskuste arendamine tööalaste võimaluste laiendamiseks. Teisisõnu, tänased aja ja energia vaates põhiliinid võivad olla toetavad kõrvalliinid sinu eesmärkide jaoks.

Kõrval- või põhiliinidena tulevad läbivalt sisse ja on tööelu kujundamisel olulised:
 • enda arendamise liin, nii kompetentside kui ka enesearengu osas. Näiteks:
  Milliseid oskusi on sinu tänases tööelus vaja, mis vajaksid lihvimist või uut taset?
  Millisesse tööalasesse rolli sooviksid liikuda ja kuidas sellest lähtuvalt ennast ettevalmistada?
  Milliseid teadmisi ja oskusi tahaksid juurde omandada, sest pakub huvi või tahaksid olla mitmekekülgsem?
  Millised on sinu isiklikud arengukohad, et näiteks ennast paremini hoida või muutustega kohaneda?
 • huvide märkamise ja avastamise liin, nii hobide kui ka tööalaste huvide osas:
  Millised on sinu tänases töös või valdkonnas huvipakkuvad teemad? 
  Millised arengusuunad sind huvitavad, mis tooksid juurde uue mõõtme või väljundi tööellu?
  Millised
   huvialad ja tegevused toovad sinu ellu vaheldust, rõõmu ja teistmoodi kogemusi? 

Mitme stsenaariumi käigus hoidmine.

Töömaailma muutuste ja võimalustega kaasas käimine eeldab tänapäeval paindlikke sihte, erinevate tulevikupiltide loomist ja mitmeharulist karjääriplaneerimist.
Teisisõnu perioodilist ülevaatust, kuhu suunas enda tööelu edasi kujundada, milliseid tulevikuplaane ja unistusi tahaks teostada, milliste muutustega kaasas käia.

Kui vaatad enda tänase tööelu suundi ja mõtled erinevatele tulevikuvisioonidele:
 • Milline on sinu tänane põhiliin tööelu vaates? 
  Kas kurss on sobiv või on vaja midagi kohendada, teise nurga alt suunda sättida?
 • Millised on sulle olulised kõrvalliinid, mida tahaksid rohkem sisse tuua?
  Millal ja kuidas saaksid seda teha juba sel aastal? Järgmise aasta jooksul? 
 • Kuidas oleks võimalik sinu põhi- ja kõrvalliine põimida? Millist kombinatsiooni esmajärjekorras võiksid katsetada?
 • Milliseid oskusi, teadmisi ja kogemusi juurde vajaksid, et soovitud suundades ennast arendada, erinevaid liine käigus hoida?
 • Kellega koos või kelle toel saaksid põhi- ja kõrvalliine edasi arendada? 
Luues rohkem kui ühe visiooni enda võimalikest ja soovitud tulevikupiltidest, hoiame erinevad liinid käigus ja avatud, et neid oodatud või ootamatul moel teostada.

Soovid läbi arutada enda edasisi suundi ja tulevikuplaane? Võta minuga ühendust!

Pakun karjäärinõustamist ka organisatsioonide töötajatele, uuri minu käest lähemalt!

Lisa kommentaar

Email again: