Otsustamise talumatu raskus

Blogi

Kommenteeri
Karjääriotsuste tegemine võib kujuneda kõhkluste ja ebaselguse taustal parajalt keeruliseks pähkliks, sest sedalaadi otsused on meile olulise tähenduse ja kaaluga. Kuidas märgata, mis teeb sinu jaoks otsustamise raskeks? Kuidas patiseisust edasi liikuda?
Olgem ausad, oluliste otsuste tegemine võib päris väsitav ja närvesööv olla. Nii meile endale kui ka lähedastele, kes kaasa elavad ja toeks püüavad olla. Karjääriga seotud valikud ja otsused kipuvad olema seda liiki, millel on märkimisväärne mõju meie elu erinevatele aspektidele - olgu siis enesetunne ja identiteet, rahulolu (töö)eluga, suhetevõrgustik, arenguvõimalused või vajalik sissetulek. 

Üha sagedasem vajadus teha karjääriotsuseid.

Mida tööelus edasi teha? Kas jätkata sarnasel kursil, teistmoodi töises rollis või teha suurem karjäärimuudatus? Kas kandideerida töökuulutuse peale või võtta vastu pakutav töö? Kas hakata ettevõtjaks, minna midagi uut õppima või võtta üldse aeg maha pere ja enda jaoks?

Sarnaste küsimuste ja valikutega põrkume muutlikus tööelus kokku üha sagedamini. Mida teha, kui leiad end uudses olukorras või kui varasemalt toiminud otsustamise viisid enam edasi ei aita? Kui juhe kipub juba kokku jooksma ja teema emotsionaalseks minema, tasub võtta samm tagasi, ehk panna otsustamist vajav küsimus korraks kõrvale ning seejärel vaadata asjadele otsa mõne teise nurga alt.

Oluline nii analüütiline kui ka tunnetuslik lähenemine.

Lahenduste (ehk otsuseni) jõudmist saab toetada kombinatsioon:
 •  analüütilisest lähenemisest  - nt. valikute kaardistamine ja otsuste läbi kaalumine, vajaliku info kogumine, teistega läbi arutamine.
 • tunnetuslikust poolest  -  nt. millisena tajun otsuse kaalu, milline on otsuse tegemise või tegemata jätmisega seotud võimalik mõju (mulle ja teistele), mida ütleb "kõhutunne".
Tasub ka tähele panna, kas ja millised uskumused võivad mängus olla, mis laual olevate karjääriotsuste tegemist ehk mõjutavad. Küsimused, nagu - kas ma saan hakkama, kas ma olen piisavalt hea, kas ma leian sobiva töö ja huvipakkuva suuna karjääris, kas ma teen "õige" valiku - on tavapärased esile kerkivad küsimused karjääriotsuste puhul. 

Sellised küsimused peegeldavad mõistetavat püüdlust suurendada kindlustunnet, et liigutakse sobival kursil ning soovi vältida võimalikku pettumustunnet, kui kõik ei lähe ootuspäraselt. Silmas tasub siiski pidada, et ükskõik kui põhjalikult läbikaalutud, ja tunnetatud karjääriotsus lõpuks langetatakse, ei saa tegelikult kunagi 100% ette kindel olla, et kõik vastab loodud ettekujutusele ja kulgeb kindlat rada mööda. Seetõttu tasub läheneda karjääriotsustele kui võimalusele teha hetkel teadaolevale tuginedes ja kõike arvesse võttes enda jaoks parim otsus vs õige otsus

Tõmbe- ja tõuketegurid karjäärotsuste tegemisel.

Üks viis, kuidas märgata, mis sind kaalukate karjääriotsuste langetamisel tagasi hoiab või otsustamise keeruliseks teeb, on kirja panna enda tõmbe- ja tõuketegurid. Lühidalt öeldes, mis sind tõukab praegust olukorda muutma ning mis sind tõmbab uute võimaluste suunas.

Tõuke- ja tõmbetegurite (nn push and pull factors) kaardistamine karjäärivalikute kaalumisel aitab:
 • mõtestada sinu karjäärisihte (tõmbetegurid), mis suunas soovid edasi areneda, mis laadi tööd teha, mida võiks pakkuda edasine tööelu;
 • analüüsida enda tööelu hetkeseisu (tõuketegurid), mis osas vajad muutusi, mis on sulle tööelus oluline, millest jääb hetkel vajaka;
 • Lisaks ausalt otsa vaadata enda kõhkluste põhjustele,  nt. mis sind muutuse või järgmise sammu tegemisel ebakindlaks teeb, mida saaksid selles osas ette võtta;  
Kui on juba konkreetsemad karjäärivalikud otsustamiseks laual, siis on lihtsam kirja panna tegureid, mis antud valiku poole "tõmbavad" ning mis lähtepunktid "tõukavad" sind seda karjääriotsust kaaluma. 

Näiteks oled rahulolematu või ebakindel oma praeguse töökoha osas või tegeled aktiivselt tööotsingutega ning vaja on teha otsus, kas võtta vastu tööpakkumine. Tõuketeguriteks võivad näiteks olla praegune pingeline töökeskkond, liiga palju muutusi töö sisus või töökorralduses, erinevad nägemused juhi või meeskonnakaaslastega, vähesed arenguvõimalused. Tõmbeteguriteks aga näiteks huvipakkuv valdkond või organisatsioon, võimalus rakendada ja edasi arendada oma oskusi, kindel sissetulek, sobivad töötingimused, võimalus vastutada või ise midagi ära teha.

Üldisema (veel enda jaoks täpsustamist vajava) muutuse soovi või vajaduse osas saab  mõelda, mis praeguses olukorras "tõukab" väiksemat või suuremat muutust tööelus kaaluma ja ette võtma. Näiteks võivad rolli mängida lisaks tööga seotud asjaoludele ka tervise teemad või elumuutused. Sinna kõrvale mõelda "tõmbetegureid" kui pidepunkte, millele tuginedes järgmisi karjäärivalikuid ja otsuseid kaaluda (nt. mis on sulle edasises tööelus oluline, millistes tööalastes rollides ennast tulevikus näeksid).

Kuidas enda tõmbe- ja tõuketegureid teada saada?
 • Sõnasta karjääriotsus või valik, mille osas tahad selgust saada.
 • Pane kirja, mis on selle otsuse langetamisel sinu jaoks tõmbe- ja tõuketegurid.
 • Tõuketegurid:  
  Mis paneb sind kaaluma või otsima uusi võimalusi?
  Mis võiks praeguses tööelus teisiti olla? Mis häirib või millest jääb vajaka?
  Mis osas soovid tööelus muutust?
 • Tõmbetegurid:
  Mis sind köidab kaalul oleva valiku puhul? Kuivõrd haakub sinu karjäärisihtidega?
  Mis sind tõmbab muutuse suunas?
  Mida ootad enda edasiselt tööelult?
 • Kui vaatad enda tõmbe- ja tõuketegureid siis millised neist on sinu jaoks kõige olulisema kaaluga? Märgi ära, millised tegurid on sinu jaoks kõige tähtsamad, kui näiteks otsid edasist suunda tööelus või kaalud võimalikke karjäärivalikuid.
 • Kas saad enda tõuketegurite osas midagi juba tänases tööelus ette võtta, mis tooks kaasa muutusi soovitud suunas? Näiteks kohandada töökoormust või tööülesandeid. Või paistab tõuke- ja tõmbetegurite pilt selline, et pigem oleks sinu jaoks edasiviiv teistugune karjääriotsus?

Otsuste tegemisel on oluline settimise aeg.

Karjääriotsuste puhul on oluline anda aega mõtetel settida. Selleks, et kogutud info ning mitme nurga alt läbi mõeldud (teinekord ka juba ülemõeldud) valikud ja dilemmad saaksid laagerduda. Pannes tähele, mis sinu karjääriotsuseid mõjutab ja arvestades, millised tegurid on sulle olulise kaaluga, saavad olulised otsused küpseda teadlikumalt pinnalt.

Kui soovid läbi arutada enda karjäärivalikuid või edasisi sihte, siis võta ühendust! 

Lisa kommentaar

Email again: