Karjäärimuutuse emotsionaalne pool

Blogi

Kommenteeri
Tööelus ootamatu muutusega silmitsi seistes või suuremat karjäärimuutust kaaludes on oluline teadvustada ka selle emotsionaalset poolt.
Mitte niisama ei tooda tihtipeale sisse võrdlust ameerika mägedel sõiduga, sest muutuses kogetavad tunded käivad sellel perioodil üles alla.

Muutus toob paratamatult kaasa ebamäärasuse suurenemise, kus senine tuttav ja turvaline tööelu struktuur ning suhete võrgustik asendub uue või veel ebaselge tööalase tulevikuga. See tähendab, et lisaks praktilistele küsimustele (nt sissetulek, elukorraldus) tuleb uuesti iseennast ja enda tööalaseid sihte mõtestada. Samuti tuleb tegutseda senisest turvatsoonist väljaspool, mis tekitab rohkemal või vähemal määral ärevust ja ebakindlust ning võtab energiat.

Kui senine töö või töökoht on olnud oluline osa inimese identiteedist ja elust, pakkunud  vajalikku kuuluvustunnet, siis võib see olla kui olulise suhte lõppemine, mille käigus kogetakse omamoodi töökaotuse leina. Sarnaseid tundeid elatakse läbi ka omal algatusel karjäärimuutust ette võttes, kui tänasele tööelule hakatakse vaatama kui juba lõppevale etapile enda karjääriteekonnal, mõeldes ja kaaludes seda, mis selja taha jääb.

Üks asjakohane mudel, mis aitab paremini märgata suurema tööelu muutusega kaasnevaid erinevaid normaalseid tundeid, on nn Kübler-Ross'i muutusega kohanemise etappide mudel.  Algselt leinaga toimetuleku protsessi kirjeldamiseks loodud mudelit on kohandatud versioonina kasutatud erisuguste muutustega kohanemise emotsionaalse poole kirjeldamiseks. 

Uuringutes on leitud, et näiteks töökaotust kogetakse paljuski sarnaselt teiste suurte ja ootamatute elumuutustega, mis mõjutab oluliselt inimese emotsionaalset heaolu, võib oluliselt kõikuma lüüa enesekindluse ja tekitada sisemist segadust - kellena ja kuidas tööelus edasi.


Muutusega kohanemise etapid.

Millised on need tavapärased emotsioonid, mida muutusega kohanemise protsessis rohkemal või vähemal määral ja eri järjestuses kogetakse:
 • Šokk & eitus: see pole nii, see ei juhtu minuga! 
  Oluline on anda endale aega mõttega kohaneda, olukorda seedida.
 • Frustratsioon: viha, süüdistused - see pole õiglane! Teised/sündmused on selle põhjustanud. Olukorra reaalsus hakkab kohale jõudma.
 • Kauplemine: kui oleksin teinud midagi teisiti või nüüd veel midagi muudaks, ehk siis oleks asjalood teisiti? Soov, et oleks nii nagu oli. Põhjuste otsimine iseendas (mis ma tegin valesti?). 
 • Masendus: ma ei tea, mis saab edasi, kuidas siit välja saada. Segaduse ja meeleheite hetked, sest muutus ja sellega kaasnev tundub käivat üle jõu, edasine siht ebaselge.
  See on kriitiline etapp, kus tihtipeale loobutakse soovitud muutuse elluviimisest või lüüakse enda pingutustele käega. Oluline on toetus ja säilitada lootuse tunnet.
 • Katsetamine: mis võimalused mul on, mida ja kuidas võiksin edasi teha? Uue olukorra kompamine. Oluline on tegutsemine, uue suuna täpsustamine ja läbi proovimine, kaasteelised ja teiste toetus.
 • Otsustamine: kuidas edasi liigun, millise suuna fookusesse võtan, mida vajan uue olukorraga kohanemiseks. Selgemad sammud ja plaanid.
 • Aktsepteerimine: olen uue alguse teel, eelmine tööelu periood on jäänud selja taha, harjun uue suuna/ kohaga, vaade tulevikku. Muutusega kohanemine ja integreerimine enda ellu.


Igaüks kogeb suuremaid tööelu muutusi erinevalt, sh milliseid muutustega kohanemise strateegiaid selleks rakendab. Oluline on märgata ja teadvustada (seda eriti ootamatute muutuste puhul), et erinevad kogetavad tunded muutusega kohanemise etappides on tavapärased protsessi osa. Nagu üks hiljutisel karjäärimuutuse koolitusel osalenu oma tagasisides sõnastas: "Rahu ainult rahu! Kõik, mis minuga toimub, on normaalne."

Mõned toetavad strateegiad:
 • Muutuses olles on oluline leida enda jaoks tegevusi, mis aitavad hoida rutiini või kujundada uut struktuuri enda elus.
  Näiteks hoides enda päeva-nädala rütmi pereliikmete tegevuste ümber, jätkata samadel aegadel trenni või koorilauluga. Planeerida kalendrisse aeg eneseanalüüsiks, võimaluste uurimiseks, aga ka lihtsalt enda heaolu jaoks. 
 • Märka ja taasavasta tegevusi, enda huvialasid või proovi midagi uut, mis annab hea tunde, toob rõõmsaid hetki päeva. 
  Näiteks jalutamine looduses, sõbraga kohvikusse, mõni vabatahtliku töö amps, koolituskursus või silma jäänud üritus, mis kõnetab ja tekitab uudishimu. Töö ei ole ainuke osa sinu elust ning ei defineeri sind inimesena. Sul on erinevaid elurolle ja sihte ka teistes eluvaldkondades, mida saad vahepeal rohkem fookusesse võtta.
 • Sinu võrgustik ja lähedased saavad sind eri moel toetada ja edasi aidata. Jaga enda mõtted ja tundeid, küsi nõu, soovitusi ja abi. Vaata üle enda kontaktvõrgustik, kes sulle huvipakkuvas valdkonnas tegutseb ja pöördu infovestluseks, et saada paremat sissevaadet, mida on sellel alal töötamiseks vaja, millised on võimalused.
  Abiks saavad olla ka vaimse tervise spetsialistid, mentorid, karjäärinõustaja
 • Liigu edasi väikeste sammudega.
  Näiteks tööelus uue sihini jõudmine võib tunduda hetkeseisus paras eneseületus või "võimatu missioonina". Samas hoomatavate ja jõukohaste esmaste sammude kaupa tegutsema asudes, enda jaoks järk-järgult selgust luues ja edenemist märgates, saavad mõtted vähehaaval tegudeks ning kasvab ka enesekindlus. 
Karjäärimuutus on protsess, mis võtab aega ja vajab kohanemist ka psühholoogilises plaanis. Nii saab paremini mõista ja toetada nii ennast kui ka teisi, kes muutust on läbi tegemas.

Mis on sind toetanud tööelu muutustega kohanemisel?

Võta minuga ühendust, kui vajad selgust juurde, mida ja kuidas tööelus edasi.

Lisa kommentaar

Email again: