Omanäoline karjäär

Blogi

Kommenteeri
“Ema, kas sa oled nüüd töötu? Mida sa terve päev kodus teed?” Nii küsis minu poeg, kes püüab mõista muutust minu tööelus, kus ma ei lähe igal hommikul kuhugile tööle. “Ilmselt peab isa meid nüüd üleval pidama, sest sa ei käi ju tööl”. Minu poeg ei ole ainuke, kellele olen pidanud asjade seisu selgitama. Paljudel täiskasvanutel tundus tekkivat kerge lühis, kui selgub, et tulles ära oma seniselt palgatöölt, puudus mul kindel järgmine töökoht.
See peegeldab küllaltki hästi arusaamasid, mis inimestel on töö ja töötamisega seoses. Sul peab “olema töökoht” ja sa pead “käima tööl”, või siis oled sa “töötu”, kes peaks “tööd otsima”. Palju tähenduslikke käibefraase, millega mõtestame ja teatud moel raamistame töötamist. Kõik, mis sinna mudelisse ei mahu, tundub kui midagi erilist ja eksootilist. “Julge samm, toetame!” kõlasid tunnustavad patsutused õlale endistelt kolleegidelt ja tuttavatelt, kuid nende jutust kumas siiski kerget hämmeldust ja samas kaasaelamist, et kuidas see “eksperiment” õnnestub.

Karjäärinõustajana on minu juurde jõudnud mitmeid kliente, kes on põrkunud samade küsimustega. Kui praegusel palgatööl ei soovi või ei sobi üheksast viieni või vahetustega töötamine tervislikel või perekondlikel põhjustel, siis mis oleks sobiv alternatiiv?


Tänapäevased tööelu vormid

Vaadakem otsa faktidele. Töö ei tähenda tänapäeval enam ammugi ainult kellast kellani täiskohaga palgatööd. OECD hiljutine raport töötamisega seotud trendidest toob välja, et tõusuteel on nn mittetraditsioonilised töötamise vormid, sh osaajaga töötamine, iseenda töötandjaks olemine, platvormimajanduses osalemine. Need "teistsugused" töötamise vormid moodustavad pea 40% kogu majandusest. Deloitte’i 2019.a. inimkapitali trendide raporti järeldus on ühene - nn alternatiivsest tööst on saanud peavool ning vabakutselised on kõige kiiremini kasvav töötajaskond Euroopas ja mujal maailmas.  

Inimesed soovivad tööelus rohkem paindlikkust ning oma sissetulekuid kombineeritakse eri moel - kes töötab osakoormusega, projektipõhiselt või tähtajaliste lepingutega, kes müüb oma ekspertteadmisi erinevatele organisatsioonidele või hoopis teenib palgatööle lisa tööampsudega (nt. GoWorkaBit). Eurostati andmetel töötab EL-s keskmiselt 18,5% inimesi osalise tööajaga, Eestis on see näitaja 10,5%.  

Globaalne tööturg ja võrgustunud maailm annab võimaluse teha tööd oma kodust või kuskil reisil olles, kas kokkuleppel oma tööandjaga või hoopis ettevõtjana ise oma töid ja tegemisi sättides. Paindlike töötamise vormide toetamiseks on loodud mitmeid eraldi portaale ja platvorme (nt. vabakutselistele rahvusvaheline UpWork, või Eestis asendusõpetaja.ee). Tänasel päeval on ettevõtteid, kellel terve kollektiiv ongi kaugtöötajad (nt. Toggl). Ringi tuhisevad Woltid ja Boltid ehk toidukulleri või taksojuhina ringi sõites saab endale sobivatel aegadel lisaraha teenida (küll aga mitte sotsiaalseid garantiisid, kuid see on eraldi teema).

Lisaks on tõusev trend endale passiivsete tuluallikate loomine, näiteks investeerimisega teadlikult tegelemine (nt. Naisinvestorite klubi), kinnisvara rent (nt. Airbnb). Kõik selleks, et ühelt poolt tagada ja mitmekesistada oma sissetulekuid. Teisalt, et võimaldada endale soovitud elustiili või elurütmi ning jagada paremini oma aega kõige olulise jaoks (nt. hobidega tegeleda, sportida, festivalidel käia, sõprade või perega reisida või hoopis uusi oskusi arendada). 

Kaasaegsed karjäärimustrid

Tundub utoopia? Ometigi märkimisväärsel hulgal inimestel see kuidagi õnnestunud. Loomulikult pole kuhugi kadumas täiskohaga palgatöö, nii nagu ka pikaaegne töötamine ühes organisatsioonis või valdkonnas, ettevõtjana tegutsemine ja teistele töövõimaluste loomine. 

Mitmesugused tööelu vormid on muutnud eripalgelisemaks kaasaegsed karjäärimustrid. Nii räägitakse tänapäeval piirideta karjäärist, kus sagedamini liigutakse erinevatete töörollide ja organisatsioonide vahet. Muutlikust karjäärist, kus inimene ise juhib oma karjääri, lähtudes enda väärtustest, huvidest ja ootustest. Portfoolio karjäärist, kus kombineeritakse erinevaid osakoormusega lühi- ja pikaajalisi tööotsi.  


Oma elu kujundamise loovülesanne

Ma mõtestaksin kaasaegset karjääriplaneerimist kui oma elu kujundamise loovülesannet. Ülesande lahendamiseks on küll võtta häid näiteid võimalikest tulemustest ja lahenduskäikudest, kuid kuna lähtepunktid ja lahendusviisi on iga inimese puhul erinevad, siis valmis retsepte ja mudeleid omanäolise karjääri kujundamiseks pole.

Mida ma siis oma pojale vastasin? Ma töötan hetkel kodus, teen ettevalmistusi ja katsetan teistmoodi tööelu, kuid jätkuvalt samas valdkonnas. Teen nii tasustatud kui ka vabatahtlikku tööd (viimast erialaühingu juhatuse liikmena).  Plaan on pakkuda oma oskusi ja teadmisi erinevatele partneritele ja olla ka iseenda tööandja, ettevõtja.  Selle kirjatüki lõpetamise hetkel olen ka poole kohaga tähtajalisel tööl (jätkuvalt kodukontoris, sest teen kaugtööd) ehk kombinatoorika jätkub.   

Lisa kommentaar

Email again: