Eesmärkide seadmine elu tervikvaates

Blogi

Kommenteeri
Üks viis hetkeseisu mõtestada, tagasivaatavaid kokkuvõtteid teha ja edasisi sihte seada on võtta korra luubi alla erinevad eluvaldkonnad.
Selline tervikvaade on aeg-ajalt vajalik, et märgata, millega võib enda elus hetkel suures plaanis rahul olla

Näiteks olla tänulik, et tervis korras ja edasiste sihtide vaates kas:
a) jätkata samas vaimus, juba toimivate tervist toetavate tegevuste ja harjumustega või b) teha midagi teisiti, (taas)alustada ja juurutada uut head enesetunnet loovat harjumust.

Teisalt aitab selline helikoptervaade enda jaoks välja tuua need eluvaldkonnad ja teemad, mida oleks vaja rohkem fookusesse võtta. Sealt edasi täpsemalt läbi mõelda ja eesmärgistada, mida muuta sooviks ja kuidas seda teha saaks. 

Olen välja toonud eluvaldkonnad, mida ka karjääri kujundamise vaatenurgast hea silmas pidada. Osad on otsesemalt seotud  (nt. areng, tööelu, huvialad, raha), teised sinu erinevatel elu hetkedel suurema või väiksema tähtsuse ja mõjuga.Valik ei ole kindlasti täielik - lisa juurde või sõnastada ümber, et enda jaoks asjakohaseks kohandada.
Karjääriaudit - erinevad eluvaldkonnad

Hetkeseis - kuidas mul elu tervikvaates läheb?
  • Millega on hästi? Millega võin suures plaanis rahul olla?
  • Mis vajab rohkem tähelepanu? Millises eluvaldkonnas tahan / pean muutusi tegema?
Märgi iga eluvaldkonna juurde, kuidas hindad hetkeseisu.
Nt. skaalal 1 -10 (1 = olen vähem rahul, 10 = olen väga rahul).

MÄRKAMINE - too enda jaoks välja vähemalt 1-3 head asja iga eluvaldkonna osas, mille üle võid rõõmu või uhkust tunda, mille osas on põhjust tänulik olla  - näiteks mõeldes tagasi möödunud aastale

FOOKUS - märgi ära 1-3 eluvaldkonda, mida soovid enda jaoks rohkem fookusesse võtta, mille osas täpsemalt sihte seada, muutusi kavandada. 

Eesmärgid - millised sihid sean erinevates eluvaldkondades?
  • Kuidas on siis, kui asjad on hästi? Milline oleks soovitud olukord, tulevikupilt selles eluvaldkonnas?
  • Mida soovin saavutada / muuta / ära teha? Millised on minu sihid valitud eluvaldkondades?
  • Millised tegevused aitaksid soovitud sihtide suunas liikuda / muutust ellu viia?
  • Millised on minu järgmised sammud? Millal teen? Mida vajan ja kes saab mind toetada?  
  • Mille järgi saan aru, et olen edusamme teinud? Millised on minu isiklikud edu ja rahulolu kriteeriumid?
AJATELG - selleks, et sihid enda jaoks hoomatavaks, konkreetsemaks ja teostavamaks kujundada, on oluline paika panna ajalised pidepunktid ja väiksemad vahe-eesmärgid. Näiteks lühemas vaates: 3 kuu jooksul teen / 6 kuu jooksul teen/  aasta pärast olen.

Nii saab hoida enda jaoks näppu pulsil ja märgata edasiliikumist, mis omakorda annab  positiivse "müksu" edasi tegutseda või vajadusel aegsasti asju ümber vaadata. Olles  sealjuures paindlik, aga samas järjekindel, sest iga muutus võtab aega. Muutuda võivad  karjääriteekonnal ka prioriteedid ning sihid eluvaldkondade lõikes. 

Soovin julgeid sihte, arengurõõmu ja enda hoidmist!

Loe lähemalt, kuidas saan sind karjäärinõustajana toetada.

Lisa kommentaar

Email again: