Tean omast käest ja paljudest karjäärilugudest, kui põletavad võivad olla teemad, kuidas saada selgust enda karjäärivalikutes või mida oma tööelus edasi teha. 

Minu suur huvi on kõik karjäärivaldkonna ja inimeste arendamisega seonduv - kuhu suunas liigub tuleviku töömaailm, millised on erinevad võimalused ühendada oma oskused, huvialad, isiklik areng ja elustiil rahuldustpakkuvaks tööeluks.   

Karjäärinõustajana toetan inimesi sobiva karjääritee kujundamisel.

Loe lähemalt, kuidas saan sind edasi aidata ja võta ühendust!


*Olen töötanud karjäärinõustamise valdkonnas 2013.aastast.

*Mul on mitmekülgne kogemus täiskasvanute ja noorte karjäärinõustajana:
üle 1300 kliendi individuaalne toetamine karjäärivalikute, eneseanalüüsi ja tulevikuplaanide teemadel. Olen aidanud klientidel selgust ja kindlust luua, mida  ja kuidas tööelu edasi teha, millised on soovitud karjääriarengu suunad või kuidas ellu viia karjäärimuutust.

*Olen karjäärinõustamise partner organisatsioonidele, kelle töötajatel või klientidel olen olnud toeks sihtide seadmisel ja professionaalse arengu kavandamisel, et kujundada rahulolu ja eneseteostust pakkuvat tööelu.


*Karjäärinõustaja tase 6, aastast 2017.

*Olulisemad nõustamisalased koolitused
karjäärinõustaja baaskoolitus (115 h).
 - motiveeriv intervjueerimine, algtaseme koolitus karjäärispetsialistidele (EMITA).
- lahenduskeskne karjäärinõustamine (Mari Saari).
- HOPE karjäärinõustamise mudel ja kognitiivse infotöötluse mudel (prof. Spencer Niles  prof. James P. Sampson).
- aktiivne kaasamine karjäärinõustamises (prof. Norman E. Amundson).
- e-karjäärinõustamine (e-kursus) (Karmen Talli, TÜ)
- veebicoaching (veebikoolitus) (Piret Jamnes, Fontes PMP)

 *Haridustaust: olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat (BSc, võrdsustatud magister), täiendav magistrikraad Tallinna Ülikoolist politoloogia erialal (MA).

*Esinenud karjääriteemadel näiteks, Ettevõtlusteataja podcastis, Geenius podcastisosalenud OSKA konverentsi paneelarutelus,  karjääriteenuste võrgustikukonverentsi paneelis. 
*Juhtinud vestlusringe, näiteks "Teed tulevikku, OKEI?! karjäärihäkk".

*Koolitanud karjääriplaneerimise, karjääriarengu ja eneseanalüüsi teemadel  noori, täiskasvanuid, spetsialiste: üle 4000 osaleja grupitegevustes;
jaganud väljatöötatud metoodikaid teistele karjäärispetsialistidele; olnud juhendaja alustavatele karjäärinõustajatele; õppejõud TÜ-s psühholoogia magistrantidele ja karjäärinõustaja väljaõppes osalejatele.  Loe lähemalt koolitustest.


*Minu töökeeled on eesti, inglise ja vene keel. 

*Eesti Karjäärinõustajate Ühingu
 liige aastast 2014, mentor karjäärispetsialistidele. Aastatel 2018-2021 juhatuse liige.

Rohkem infot leiad minu LinkedIn profiilist
Võta minuga ühendust: tulevikupilt@gmail.com; tel 56 914 066
*Huvialad:
kirjandus-, filmi- ja kunstielamused, tasakaaluliin, pilates, vabatahtlik tegevus, jalgrattasõit, karjääriteadus