Mis on sinu jaoks tööelus oluline?

Blogi

Kommenteeri

Karjäärinõustajal on üheks peamiseks töövahendiks hea küsimus õigel hetkel. Selline, mis nõustamisele tulnud inimest mõtlema paneb, uue vaatenurga teemadele avab. Küsimused, mis on inimese jaoks tema olukorras edasiviivad, aitavad sihtidel selgineda ning piltlikult öeldes (taas)käivitavad sisemise mootori oma karjääriplaanide teostamiseks.

Ühte võluküsimust loomulikult pole, sest iga inimese elutee on unikaalne, vajadused, võimalused ja unistused erinevad. Kui tunned, et tööpäev võtab sinult rohkem kui annab, kaalud karjäärimuutust või otsid uut suunda, siis tasub võtta aeg, et analüüsida oma ootusi tööelule.  Millega võid hetkel pigem rahul olla? Millised tegevused on meeltmööda ja millised hetked on tööelus rõõmu pakkunud? Mille osas soovid kindlasti muudatusi? Kuidas mahutada oma ellu kõik oluline ja samas tagada elamisväärne sissetulek?

Millest lähtud oma karjääriotsuste tegemisel?

Küsimus, mida sageli karjäärinõustamistel esitan, on seotud väärtustega: mis on sinu jaoks tööelus oluline? Millest lähtud oma karjäärivalikute tegemisel? 

Tööalased väärtused on igaühe jaoks erinevad, samuti muutuvad need aja jooksul. Noore jaoks võivad olulised olla arenguvõimalused, töökeskkond või sissetulek iseseisva elu alustamiseks. Pereinimese jaoks võivad prioriteetiteks tõusta (finants)turvalisus kui ka paindlikkus töö- ja eraelu tasakaalu hoidmiseks. Kogenud spetsialisti jaoks võib olla olulise kaaluga, kuivõrd ta saab huvipakkuval alal enda oskusi ja kogemusi parimal moel rakendada. Üha sagedasema teemana on laual ka tervis ja heaolu ehk midagi tuleb paratamatult tööelus ümber vaadata, et edaspidi ennast säästvalt tegutseda.  

Kui kõrvutame karjäärinõustamise vestlusel läbi arutatud ootusi tööelule (koos teiste elus oluliste komponentidega) ja erinevaid laual olevaid karjäärivalikuid või arengusuundasid, siis võib see aidata selgust juurde luua. Milline oleks hetkel lähim parim valik või mis osas oleks praeguses tööelus muudatusi vaja? Kuidas reaalseid võimalusi arvestades kombineerida enda erinevaid ootusi ja vajadusi? 

Näiteks selgub nõustamisvestlusel, et on soov jätkata töötamist oma ala spetsialistina. Kuid oluliseks on muutunud töö eesmärk ja laiem mõju ehk esile tõusnud väärtuseks on anda oma tööga panus mõne olulise ühiskondliku probleemi lahendamiseks. Sellisel juhul saab mõelda, kas praegusel tööl saab midagi ümber mängida, näiteks osaleda mõnes vastavas koostööprojektis eksperdi või mentorina. Või hoopis tööväliselt lüüa kaasa mõnes algatuses, mis pakub võimalust südamelähedaste teemadega tegeleda.   

Kui soov on teha suurem karjäärimuudatus, siis saab keskenduda edasiste tööalaste võimaluste leidmisele sellistes organisatsioonides, mille tegevuse eesmärgid haakuvad paremini enda väärtustega.  Või hoopis kujundada oma tööelu teistmoodi ümber, kas töötamise sisu (nt. teine ametikoht või tööalane roll), töötamise viisi (nt. osakoormusega, kaugtöö) või elustiili osas laiemalt (nt. vabakutseline, ettevõtja). Tänapäeval on mitmekesistumas töötamise vormid ning on erinevad võimalused kujundada omanäoline karjäär.

Väärtused kui kompass, mille järgi suunda seada.

Kaasaegne karjäär on muutlik karjäär ehk meil tuleb teha üha sagedamini erineva kaaluga karjääriotsuseid, kohaneda muutliku tööeluga ning võtta aktiivsem roll oma tööelu kujundamisel. Millistele pidepunktidele toetuda, kui tunnetad ebakõla praeguses töös või pole kindel, millises suunas edasi liikuda või kuhu kandideerida?

Väärtused on kui sisemine kompass, mille alusel saame läbi mõelda oma karjäärivalikud ning arengusuunad. Üha olulisemaks muutub inimestele töö tähendus ja eesmärk, ehk mille nimel ma kõike seda teen? Kas töö on ainult sissetuleku allikas või osa professionaalsest identiteedist? Teadlikkus oma väärtustest aitab paremini mõtestada, milline roll on tööl sinu elus ning millisel kursil oma karjääriga hetkel oled (või võiksid olla).    

Uuringutes on leitud, et inimesed, kelle tööalased väärtused klapivad nende tööga, on oma tööeluga rahulolevamad, tunnevad ennast tööturul kindlamalt (tajutud isiklik edukus) ning on tööle pühendunumad (Hall, T. jt.,  2018). Seega tasub aeg-ajalt endalt küsida, millised on hetkel sinu jaoks olulised tööalased väärtused (ja elus laiemalt) ning kuivõrd need sinu igapäeva tegemistes peegelduvad.

Tööelu väärtused AG
Tööalased väärtused. Märksõnade pilv: Anna Gramberg

Kuidas oma tööelu väärtusi teada saada?

  • Mõtle ja pane endale kirja, millised on 3-5 olulisemat tööelu väärtust sinu jaoks.

    Nendeks võivad olla näiteks arenguvõimalused, paindlikkus, kindel sissetulek, mõjuvõim, tunnustus, kollektiiv, töörõõm, loomingulisus, töö tähenduslikkus, saavutused, jt. Vaata ka tööalaste väärtuste märksõnade pilve.
  • Kui pead tegema kompromisse (ja suure tõenäosusega peab), siis millised oleksid need 1-2 väärtust, millest sa ei loobuks?  

    Need on sinu jaoks olulised alustalad, mida tasub silmas pidada endale rahuldustpakkuva karjääri kujundamisel.

Julgustan leidma kooskõla enda tööalaste väärtuste ja karjäärivalikutega ning mõistlikke kompromisse tööelus selle saavutamiseks!

Kui vajad selgust juurde enda edasistes suundades, siis võta ühendust.

Lisa kommentaar

Email again: