Milline on töö tähendus sinu jaoks?

Blogi

Kommenteeri
Tööl võib meie elus olla erinev roll ja tähendus, mis muutub elu jooksul. Mis on sinu tänase töö mõte ja selle tähtsus sinu jaoks? Olles teadlikum, milline on hetkel töö tähendus sinu elus ja karjääriteekonnal laiemalt, võib see aidata märgata viise, kuidas enda tööelu mõtestatumaks kujundada.
Mõni töö on tähtis kogemuse saamiseks või valdkonda sisenemiseks, mõni on oluline eneseseostuseks, südamelähedases valdkonnas panustamiseks või arenguhüppeks. Mõne jaoks on töö kui vahend, et muude elus oluliste asjadega tegeleda või hoopis tulevikus finantsvabaduse poole pürgida. 
Töö tähendus on individuaalne, mis tähendab, et ka näiteks sarnast tööd tegevatel kolleegidel võib olla erinev vaatenurk ja lähenemine enda tööelule.

Näiteks ühele võib olla  töö tõeline kutsumus, kus saab teha just seda, mis köidab ja milles ollakse hea, ennast pidevalt arendades. Teisele on sama töö  heas mõttes lihtsalt töö, kus tähtis on nii teha seda, mida osatakse, piisav sissetulek, aga ka näiteks kolleegid ja töökoht, kus tunda ennast väärtustatuna.


Organisatsioonipsühholoog Amy Wrzesniewski (Yale School of Management) on uurinud, kuidas inimesed kogevad ja mõtestavad tööd enda jaoks (Wrzesniewski et al, 1997). Ta leidis, et  peamiselt suhestutakse tööga kolmel moel: "töökoht" (job), "karjäär" (career) ja "kutsumus" (calling). Sealjuures on uuringud näidanud, et kõiki kolme tööga suhestumise viisi (work orientation) leidub erinevatel elualadel ja ametipositsioonidel. 
 • Töö kui töökoht - töö on ennekõike oluline kui sissetuleku allikas. Töö pole niivõrd keskne inimese elus, vaid pigem on töökoht kui vahend, mis võimaldab elada soovitud elu väljaspool tööd, tegeleda hobidega, pühenduda perele ja sõpradele.  
 • Töö kui karjäär - siin on peetud silmas karjääri kitsamas tähenduses ehk töö puhul väärtustatakse saavutusi, arengut ja väljakutseid, kõrgemale ametipositsioonile liikumist ja sissetulekut. Töö on tähtis seatud karjäärisihtide saavutamiseks, olla oma valdkonnas tunnustatud ja edukas.
 • Töö kui kutsumus - töö on tähtis ja tähenduslik osa inimese elust. Töö on osa eneseteostusest, oluline on töö sisu ja eesmärk, millele pühenduda, saadud rahulolu tööst endast. Tööga ollakse emotsionaalselt seotud, see on oluline osa identiteedist. 

Uuringud näitavad, et kõige sagedamini on võrreldes teistega enda tööeluga rahul ja rohkem oma tööst haaratud inimesed, kelle jaoks töö on kutsumus. Seejuures pole ükski neist kolmest tööga suhestumise viisidest halvem/parem teistest, vaid on lihtsalt erinev. Oluline, et töö oleks enda väärtuste ja vajadustega kooskõlas, ollakse suures pildis rahul ning on enda jaoks selge, mis alustel ja mille nimel tegutsetakse. 


Karjäärinõustamise vestlustel on inimesed veel välja toonud, mida üks või teine töö nende jaoks antud tööelu etapis tähendab:
 • Jalg ukse vahele töökoht - kui ollakse sisenemas uude valdkonda või elualale, või soovitakse kindlas huvipakkuvas organisatsioonis panustada. Tähtis on töö, mis pakub kogemusi, arenguvõimalusi ja laiendab tööalast võrgustikku. Tulevikku vaatavate eesmärkide nimel ollakse valmis vajadusel lühiajaliselt tööelus mõnes aspektis kompromisse tegema, rohkem pingutama.
 • Ülemineku töökoht - vaheetapp, kui ollakse tööelus muutustes, kuid pole veel päris selge, milline saab olema edasine suund või on vaja teha ettevalmistusi uueks etapiks (nt. oskusi/ kvalifikatsioon omandada). Tähtis on töö, mis pakub kindlustunnet, millega saab hakkama ja mille kõrvalt saab pikemas vaates uude rolli areneda, edasises selgusele jõuda ja vajalike samme astuda.
 • Põhitöö ja lisasissetuleku töö - mõni tööamps või lisatöö projekt võetakse ette selleks, et kindla eesmärgi jaoks raha teenida, enda erisuguseid oskusi mõne väärt eesmärgi, huvitava väljakutse nimel pakkuda või hoopis katsetada enda ideid tulevaseks ettevõtluseks. Põhitöö ja lisasissetuleku allikad võivad olla inimese elus erineva tähendusega ja täita erinevaid eesmärke.

Töö ümbermõtestamine ja töö kohandamine.

Kui mõtestamine, mis on töö tähendus sinu jaoks täna, siin ja praegu võib juba iseenesest anda teatud selgust, siis samm edasi on värskendada vaatenurka enda tööle -  mis on see "suhkrutükk" sinu töös, mis rahulolematuse, tüdimuse või väsimuse hetkel märkamist väärib?

Võtta natuke laiem vaatenurk ja küsida endalt näiteks, mille poolest on see töö tähtis sulle, mida sulle (veel) pakub lisaks peamisele, mida töö juures väärtustad? Millise panuse enda tööga annad, mille poolest ja kellele on sinu töölõik oluline? Enda tööst tähenduslike terade üles leidmine on üks võimalus, kuidas mõtestatumat argipäeva kujundada ja enda motiveerimiseks tugipunkte leida.

Tuntud lugu räägib John F. Kennedy külaskäigust NASA-sse, kus ta küsis koridoris toimetavalt koristajalt: "Millega teie siin tegelete?". "Aitan kaasa sellele, et inimene kuule jõuaks." Teisisõnu, igast tööst on võimalik välja tuua selle väärtus ja luua sellele personaalne tähendus ja mõte.


Töö kohandamine (job crafting) ja tööelu disainimine on sealt edasi järgmised sammud, et viia sisse väiksemaid või suuremaid muudatusi töötamise viisis, ülesannetes või tööga seotud suhetes. Välja on toodud, et töö kohandamine, sh töö ümbermõtestamine, võimaldab paremini sobitada töö inimese väärtuste, vajaduste ja karjäärisihtidega, kujundada teadlkumalt enda tööelu, muudab töö tähenduslikumaks ja aitab suurendada tööga rahulolu (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Milline on töö tähendus sinu jaoks?

Mõned küsimused, mis aitavad sul mõtiskleda, milline on töö tähendus sinu elus:
 • Milline on töö tähendus ja roll sinu elus täna? Kas pigem töökoht, karjäär või kutsumus?
 • Mis on sinu isiklik missioon tänasel töökohal/ elualal? Kas ja mis osas on see aja jooksul muutunud?
 • Milline on sinu töö otsene/ kaudne panus? Kellele ja millist väärtust lood?
 • Kuidas seostub sinu tänane töö sinu pikemate ja lühemate karjäärisihtidega?
 • Kas teeksid seda tööd (või mingit osa sellest) ka ilma rahata? 
 • Milline on parim osa sinu tööst ja tööpäevast? 
 • Milline on korda läinud tööpäev, millele võid rahuloluga tagasi vaadata?

Vajad selgust juurde enda tööelus? Loe lähemalt, kuidas saan karjäärinõustajana sind toetada!

Lisa kommentaar

Email again: