Mis on sinu mõjualas?

Blogi

Kommenteeri
Kui kõike tundub korraga liiga palju, on hea teha vahet asjadel, mida saame mõjutada (otseselt või kaudselt) ja asjadel, mis on meie mõjualast väljas.
Elus tuleb ette olukordi ja sündmuseid, millest oleme puudutatud ja mis meid oluliselt emotsionaalselt mõjutavad. Nii maailmas laiemalt kui ka enda lähikonnas, tööelus ja karjääriteekonnal. Tajutud ohutunne, järsult muutunud olukord, tekkinud terviseprobleem, kuhjunud pinged töökohal või ootamatu töökaotus.
 
Eriti ootamatud sündmused võivad meid mõneks ajaks rivist välja lüüa ning avaldada mõju meie igapäevasele elurütmile ja heaolule. Keeruline võib olla hoida fookust, ennast motiveerida. Selgemalt tulevad esile väärtused ja vajadused, mis on meile tähtsad, mis meid käivitab.

Sellised sündmused võivad ka tekitada ärevust, jõuetust ja abituse tunnet, sest kõike on korraga liiga palju. Puudub kohe selgus või ka varasem kogemus, kust pihta hakata ja mida saab selles olukorras ette võtta. Enda sammud ei pruugi tunduda piisavana ning võimalus sündmusi mõjutada võib tunduda kohati hoomamatu.
Mõeldes olukorrale, millest oled haaratud ja mis sind emotsionaalselt mõjutab - üks viis ennast toetada ja olukorrale reageerida on teha vahet:
  • asjadel, mida saame mõjutada (otseselt või kaudselt);
  • asjad, mis on meie mõjualast väljas, mida me ei saa kontrollida ega mõjutada.

Nii saame suunata teadlikumalt oma aega ja energiat tegevustesse, mis on edasiviivad, millega saame midagi enda või teiste heaks ära teha ning mille väärtust ja tulemusi selgemalt tajume.

Mõtle enda jaoks korra läbi, vajadusel pane kirja:
  • Mis on sinu kontrolli all - mida saad otseselt enda tegevuse, käitmumise, valikutega mõjutada, kuidas reageerid olukorrale. Nt. mida saad enda vahetus (töö-)keskkonnas või töö/elukorralduses teha, kellega ja kuidas suhtled, kui palju oled infovoos, kuidas jätkad igapäevaste tegemistega;
  • Mida saad mõjutada - mida saad veel teha selleks, et olukorda soovitud suunas mõjutada või enda jaoks leevendada. Nt. kelle poole pöördud (abi saamiseks või pakkumiseks), millist infot ja kuhu jagad, kes saab olla sinu liitlane selles olukorras. Läbi mõelda ja märku anda, milliseid teadmisi, oskusi või ressursse oled valmis panustama.
  • Mis jääb sinu kontrolli ja mõjualast välja - nt. sündmused maailmas, mida meedias kajastatakse, mida teised inimesed teevad, arvavad või otsustavad (sh sinu juht, kolleegid või värbajad, kes tööle kandideerijaid sõeluvad).

Ennast toetavad strateegiad on siin aktsepteerimine ja olukorraga kohanemine (või eemaldumine). Samuti püüda olukorrale vaadata teise nurga alt, näiteks seda enda jaoks ümbermõtestada viisil, mis on toetav ja millest lähtuvalt saad midagi ette võtta (ehk liikuda rohkem "mida saad mõjutada" alasse).

Aktsepteerimine ja kohanemine ei tähenda samas, et olukorraga lepitakse või sündmus ei lähe enam korda, vaid:
  • millele ja kuidas enda mõtetes ja tegudes fookus seatakse;
  • millega saab enda ja teiste heaks (sh inimesed sinu ümber) päriselt kasulik olla, 
Teisiõnu, keskenduda teadlikult sellele osale, mida sina saad kontrollida ja mõjutada ning seeläbi paremini tunnetada enda osa ja võimalust muutusi juhtida.

Lisa kommentaar

Email again: