Tagasivaade karjääriteekonna mõtestamiseks

Blogi

Kommenteeri
Suures pildis on aasta lõpp samavõrra hea aeg teha vahekokkuvõtteid kui iga teine hetk enda karjääriteekonnal. Samas on uuel aastal teatud sümboolne tähendus - justkui võimalus lükata sisse uus käik ning vaadata värske ootuse ja lootusega enda tulevikule.  Siiski on kalendriaasta kui hea ajajoon, mille najal välja noppida olulisemad läbitud teetähised, et märgata enda saavutusi, arengut ja edasiliikumist soovitud suunas.
Tagasivaade on vajalik, et mõtestada, kuhu oled enda karjääriteekonnal tänaseks jõudnud, mida väärtuslikku saad uude aastasse kaasa võtta, milliseid edasisi sihte ja samme neid lähtepunkte arvestades kavandada. Ehk millised tööalased tegevused, sündmused ja kogemused on sind täna toonud siia punkti sinu isiklikul ajateljel. Ja mida sina tegid selleks, et need ettevõtmised ja arengud teoks said.

Tagasivaade isiklike saavutuste märkamiseks. 

Selliste vahekokkuvõtete tegemine on veel eriti oluline, kui tundub, et midagi nagu polegi saavutatud, kui tööelu mõttes paistab justkui paigalseis või kui toimunud muutused on hoopis tekitanud tagasikäigu tunde. Teisisõnu, oskus märgata ja väärtustada ka neid väikeseid võite ja endale olulisi saavutusi, mis pakkusid positiivseid hetki, arenguvõimalusi, viisid kokku uute inimestega või hoopis andsid selgust juurde enda karjäärisuundade osas.
Kevad tuli sel aastal kõigile teisiti - mis on see väärtuslik, mida möödunud aastast kaasa võtad?
Võrdlusmoment ajateljel iseendaga.

Vaadates tagasi enda aastale saab tegelikult võrrelda ennast ennekõike iseendaga:
  • kus ma olin enda karjäärieesmärkide ja plaanidega aasta tagasi;
  • millised arengud ja muutused on vahepeal toimunud (nii tööelus kui ka isiklikus plaanis);
  • millised mulle olulised ja edasiviivad sündmused, teetähised, saavutused, taipamised või kohtumised saaksin välja tuua viimasest aastast enda karjääriga seoses.
Kuna igaühe karjääriteekond on erinev, nii isiklikud lähtepunktid, hetke kontekst kui ka tuleviku sihid, siis võrreldes tagasivaates ennast teistega, võivad jääda põhjendamatult varju enda tegelikud edasiminekud ja väärtuslikud saavutused.

Näiteks olles uues töökohas või valdkonnas algaja, võib enda tööalaste saavutuste võrdlemine juba aastaid sellel elualal edukalt toimetanud inimesega tekitada ekslikku mulje, et ise pole piisavalt ära teinud. Samas ajaline stardipunkt, vilumus ja viis töötada on lihtsalt teisel tasemel. Küll aga saavad sellised eeskujud meile pakkuda inspiratsiooni ja ideid, millises suunas ja mil moel ennast edasi arendada, mida veel katsetada.

Mida saaksid esile tuua igast kalendrikuust.

Aasta kokkuvõtteid on võimalik teha eri moel, näiteks kuivõrd oled saavutanud endale püsitatud eesmärke, milliseid soovitud muutusi oled ellu viinud, millised olid meeldejäävamad hetked või kuidas keerulistest hetkedest edasi liikusid. Oleneb sellest, millised kriteeriumid keegi endale kokkuvõtete aluseks võtab. 

Selleks, et paremini märgata, mida enda jaoks väärtuslikku möödunud aastast kaasa võtta, proovi igast kalendrikuust välja noppida vähemalt üks sinu tööelu ja arengu vaates oluline kogemus või teetähis.  

Pane endale paberile kirja, näiteks visuaalse ajateljena:
  • Kus olid aasta tagasi enda tööelu asjade seisuga -  millised olid sinu mõtted, soovid ja tööalased sihid? Pane kirja paar märksõna aasta tagasi detsembri lõpu vaates.
  • Võta abiks kalender, enda märkmed, postitused jt ülestähendused, mis aitavad sul meenutada, mis aasta jooksu sinu töö- ja isiklikus elus olulist toimus. 
  • Vaata otsa erinevatele kogemustele, sündmustele, isiklikele saavutustele, arengumomentidele - mis on 1-2 teetähist, mida igast kalendrikuust esile tooksid?  Pane iga kuu juurde need kirja. 
  • Püüa üles leida need teetähised, mis pakkusid rõõmsaid hetki või olid mingil moel sinu jaoks edasiviivad.
  • Mõtle, mis oli tegelikult sinu panus - millised olid sinu tehtud sammud, valikud, pikaajaline tegevus, algatus või pingutus, mis selle teetähiseni viisid? 
  • Mida saad sellest üle kanda ka uude aastasse, millised tegevussuunad ja enda jaoks toimivad lähenemised?

Kokkuvõttes - milline pilt sulle avaneb, milline on olnud sinu karjääriteekond viimasel aastal? 

Sarnast ajajoone meetodit saab kasutada ka tulevikku vaatavalt - mida sooviksid välja tuua enda karjääri ajateljel aasta pärast? Mis võiks olla tööeluga seoses teisiti, mis jääda samaks? Milliseid võiksid olla sinu järgmised teetähised? 

Head uut aastat ning rõõmsaid ja arendavaid hetki enda karjääriteel!  

Loe lähemalt, kuidas saan sind karjäärinõustajana toetada.

Lisa kommentaar

Email again: