Karjäärinõustamise vestlus kui perioodiline karjääriaudit. 

Blogi

Kommenteeri
Meie tööelu on dünaamiline, sealjuures muutuvad aja jooksul nii meie enda eesmärgid ja vajadused kui ka tekivad töö käigus erinevad võimalused - arenguks,  töö mitmekesistamiseks või hoopis suunamuutuseks (ka organisatsiooni sees).
Nii on oluline võtta teatud aja tagant korra luubi alla enda tööelu hetkeseis ja üle vaadata - kas liigud sobival kursil, kuidas ennast tööelus tunned ja mis osas värskendada karjäärisihte.
Näiteks lisandub uusi projekte või uus vastutusala, mis võib teha sinu töö oluliselt pingelisemaks. Või siis tajutakse töös seisakut, kus kõik on justkui hästi, aga samas midagi jääb puudu, et tunda rahulolu tööelus.

Elumuutused (nt. pere, tervis) võivad mõjutada prioriteete ja vajadust ka tööga seotud ümberkorraldusteks. Või märkad, et varasemalt seatud karjäärisihid vajavad korrigeerimist, sest sinu tänased huvid ja professionaalse arengu rada kaldub juba hoopis teise suunda.
Kui sedalaadi küsimused või dilemmad pikemalt tähelepanuta jäävad, siis võib see mõjutada nii tööga rahulolu, motivatsiooni kui ka üldist enesetunnet.

See tähendab, et tööelus tuleb enda jaoks perioodiliselt või kujunenud hetkeolukorras uuesti mõtestada, mida ja miks ma teen, millised on minu jaoks praegu olulised karjäärisihid ja kuidas tänane töö saab toetada soovitud karjääriarengu suunda. Kuidas mul tööelus läheb? Millised on edasised sihid? Siin saab abiks olla karjäärinõustamise vestlus.


Karjäärinõustamine ka organisatsiooni töötajatele.

Seda võimalust pakuvad oma töötajatele juba ka mitmed organisatsioonid, kes on kaasanud karjäärinõustaja kui karjääriarengut toetava spetsialisti partneriks. Näiteks saab töötaja vastavalt vajadusele pöörduda neutraalse professionaali poole, kellega konfidentsiaalselt enda karjääriküsimusi ja tekkinud dilemmasid läbi arutada.

Minu praktikast on ka näide, kus üks personalijuht ise suunas ühe oma inimese karjäärinõustamisele, sest soovis pikaaegset head spetsialisti tööelus selguse loomisel aidata. Ta oli märganud tema langenud motivatsiooni ja segadust, kas ja mida selles valdkonnas (ja organisatsioonis) ta veel teha tahab. 

Karjäärinõustamise vestlusel analüüsisime tema ootusi tööelule, mida ja kuidas saaks tänases töös sellest lähtuvalt kohandada, kaardistasime erinevaid arengusuundi ning jõudsime lühema ja pikema karjääriplaani vaateni. See andis talle suurema pildi ja aitas näha, milline on tänase töö roll osana tema pikemast plaanist.

Karjäärinõustajat saab kaasata ka olukorras, kus töösuhe on lõpetamisel, et pakkuda töötajale tuge edasiste sihtide seadmisel ja tööelu muutusega kohanemiseks (outplacement osana).

Mida oodata karjäärinõustamise vestluselt?

Karjäärinõustamine kui mõtestav ja edasiviiv vestlus saab aidata sul:

 • enda jaoks selgust luua mis on tööelu tervikvaates hetkel võtmeküsimused või dilemmad, täpsustada arengusoovid;

 • leida (taas) üles see, mis sind täna sinu töös või valdkonnas innustab;

 • läbi mõelda, millistes tööalastest rollides ennast rakendada soovid, mis osas muutust vajad ja millega on hästi;

 • kaardistada enda tänaseid tugevusi ja oskuseid, mida tahad arendada;

 • teadlikumalt kujundada ennast hoidvat, erinevaid elurolle silmas pidavat töö-elu;

 • märgata erinevaid ressursse ja võimalusi, kuidas enda karjäärisihte organisatsioonis ja laiemalt teostada;

 • seada asjakohane fookus, mis suunas ja milliste sammudega hetkeseisust edasi liikuda.
Professionaalse karjäärinõustaja tööriistakast on väga mitmekülgne, kombineerides näiteks erinevaid nõustamistehnikaid ja coachivat vestlust, kaasaegseid karjääri kujundamise ja tööelu disainimise lähenemisi.

Lähtuvalt peamistest teemadest, mis vestlusel lauale tulevad ja karjäärinõustamise sessioonile seatud eesmärkidest, saab kasutada mitmesuguseid eneseanalüüsi, tulevikuvisioonide loomise ja karjääriplaneerimise meetodeid. Võtta luubi alla töö-elu erinevate rollide sobitamine või hoopis karjääripsühholoogilised aspektid (nt. enesekindlus, uskumused). Samuti saab karjäärinõustaja jagada asjakohast infot (nt. koolitusvõimalused, valdkondlik karjääriinfo) ning aidata märgata erinevaid viise, kuidas ennast tööelus arendada.

Karjäärinõustamise vestluses on oluline koostöö ja avatus, vestlused on konfidentsiaalsed. Kohtumise kestus on u 1,5h, vestluseid saab läbi viia ka veebis.


Milliste teemadega karjäärinõustamisele pöördutakse?

Sagedased teemad, millega organisatsioonide töötajad pöörduvad on näiteks:

 • töö sisu ja professionaalse arengu kavandamine;

 • pikema vaatega karjääriplaan;

 • töökoormus ja tasakaal tööl-elus;

 • muutused ja suhted töökohal;

 • valikute ja otsustamisega seotud küsimused.

Mõned kontrollküsimused enda tööelu mõtestamiseks:

 • Kui vaatad tagasi enda karjääriteekonnale organisatsioonis, kui palju on sinu töö sisu, ootused tööelule ja karjäärisihid selle aja jooksul muutunud?

 • Millisele tasemele oled tänaseks saanud professionaalina areneda, millistes soovitud või ootamatutes tööalastes rollides ennast teostada?

 • Kas liigud enda jaoks sobival kursil ja märkad erinevaid karjääriarengu võimalusi organisatsioonis (ja laiemalt)?

 • Kuivõrd oled rahul enda tänase tööeluga? Mis teeb rõõmu ja millistele tööelu aspektidele oleks vajalik rohkem tähelepanu pöörata ja midagi ette võtta?

Mõtestatum töö ja selgemad sihid aitavad kujundada rahuldustpakkuvamat tööelu.

Saan sind või sinu organisatsiooni inimesi selles
karjäärinõustajana toetada. 
1:1  | töötuba meeskonnale  | karjäärivestlustest juhtidele
Võta minuga ühendust!
Anna Gramberg 
tulevikupilt@gmail.com, tel. 56 914 066

Lisa kommentaar

Email again: