Millised on sinu tänased elurollid?

Blogi

Kommenteeri
Kuidas mahutada oma päeva ja nädalasse ära kõik erinevad vajalikud rollid, kui kogu elukorraldus on nii palju muutunud? Abiks võib olla oma hetke elurollide kaardistamine, et näha uues olukorras tervikpilti ja eri rollides oma aega paremini sättida.
Eriline aeg on kaasa toonud jada ootamatuid muudatusi igaühe argipäeva, tekitanud suurema või väiksema segaduse tavapärasesse rutiini ning pannud proovile meie kõigi kohanemisoskuse. Võiks öelda, et meist kõigist on saanud omamoodi leiutajad, kes uudses olukorras enda jaoks toimivaid lahendusi välja nuputavad.

Olukorra teeb paljude jaoks keerulisemaks muutused mitmes eluvaldkonnas korraga, ümberkorraldused tööelus või töökoha kaotamine, tulekahjude kustutamine ettevõtjana või kokku kuivanud võimalused tööotsijale. Rohkem tähelepanu vajavad lasteaiast ja koolist koju jäänud lapsed või hoopis eakamad sugulased. Kultuuri ja meelelahutust tuleb otsida e-elamustena ning sportlikuks tegevuseks leidma alternatiive kodustes tingimustes. Foonil ebaselgus, kaua selline eriolukord kestab ning mis saab edasi.

Seda kõike võib olla korraga lihtsalt liiga palju, pannes proovile ka kõige kogenumad ootamatutes olukordades probleemide lahendajad, rööprähklejad ja kaugtöötajad. Igaühel on erinevad viisid ja võimalused, kuidas uus elukorraldus enda jaoks toimima saada. Kuna sarnases seisus on samaaegselt paljud töötajad, ettevõtjad, lapsevanemad, sõbrad, siis otsitakse ka ühiselt lahedusi, jagatakse virtuaalsetes kogukondades ideid ja kogemusi. Teisisõnu, aitame ennast ja teisi, nii nagu oskame ja saame.

Muutused elurollide vaatepunktist.

Üks võimalus on vaadata olukorrale otsa elurollide prisma kaudu. Millised on need olulised ja vajalikud rollid, mida sul hetkel tuleb täita? Kuidas paremini kombineerida ja hallata oma tegemisi erinevates rollides? Millistele rollidele saad ootamatult varasemast rohkem aega pühendada? 

Järgnevalt mõned küsimused ja üks tööleht, et saaksid kiire tervikpildi enda hetke elurollidest ning märgata võimalusi, kus vajalikke kohendusi teha.

1. Märgi ära, millistes rollides sa päeva / nädala jooksul oled?
*Võid eristada argipäev / puhkepäev. 
 *Allolev loetelu on näidiseks: pane juurde / võta maha - pildile jäävad sinu elurollid sinu sõnastuses. 

Lae alla elurollide tööleht .pdf (koos juhistega) või .docx (rollide tabel muutmiseks) 

Minu elurollid eriolukorras: koostanud Anna Gramberg

2. Millised rollid on lisandunud? Millised on ajutised, millised püsivad?
    Milliste rollide osakaal on suurenenud-vähenenud?

*Tee oma rollide juurde märked (nt. +/-, %, ↑/↓), värvi eri värvi vmt., et sul tekiks ülevaatlik pilt silme ette.

3. Kuidas võiks nendes rollides toimetused ajaliselt päeva / nädala peale ära jagada?
*Arvesta piisava üldistusastmega, et tunduks teostatav ja oleks paindlikkust (nt. 2 tundi / ennelõuna / reede pool päeva).
*Võid fookusesse võtta need rollid, mis on hetkel sinu jaoks kõige “kuumemad” (olulisuse, aja ja energia mõttes).
*Osad rollid tegevustes kattuvad, teisi võib olla keerulisem ühendada (nt. lapse õppetöös juhendaja / kaugtöötaja).
*Kas sul on võimalik osades rollides koormust kellegagi jagada?
*Arvesta igasse päeva ka puhkaja roll (lisaks ööunele), sest muidu pole jaksu teiste rollide täitmiseks!

Soovin rahulikku meelt muutustega kohanemiseks ja uute tasakaalupunktide leidmiseks oma elus ka erakorralistel aegadel!

Kui  tunned, et tahad läbi arutada oma karjääriga seotud küsimusi, siis võta ühendust. Karjäärinõustamine oludele kohaselt e-kanalite kaudu.
Foto: Roland Mey, Pixabay

Lisa kommentaar

Email again: