Kommenteeri

Petturi fenomeni mõju meie tööelule

Petturi fenomeniks (impostor phenomenon) nimetatud mõtteid ja tundeid kogevad paljud inimesed mõnel tööelu perioodil ning selle puhul on leitud otsene mõju töö tulemuslikkusele ja töötaja rahulolule. 

Samas on inimeste ja organisatsioonide teadlikkus petturi fenomenist tööalases kontekstis pigem vähene, mistõttu võivad märkamata jääda töötamist ja tööstressi mõjutavad võimalikud juurpõhjused ning rakendamata ennast “petturina” tundva madalat profiili hoidva inimese potentsiaal.

Ma pole piisavalt hea, aga teised õnneks seda veel pole avastanud.
Millal nad aru saavad, et ma olen tegelikult täiesti ebakompetentne.
Seekord läks õnneks, juhuslikult sain hakkama.

Mis on petturi fenomen?

Petturi fenomeni kogevad inimesed usuvad, et teised (kolleegid ja juht) ülehindavad nende võimeid ja võimekust ning tunnevad ennast “petturina” kartes, et varsti nende tegelik “saamatus” paljastub, nad ei suuda ootustele vastata või tulemust toonud edu korrata. 

Petturi fenomeni kogevad inimesed on väga enesekriitilised, võrdlevad ennast sagedamini teistega, kardavad eksida ning neil on keeruline vastu võtta tunnustust. See baseerub enesekohasel uskumusel, et inimese edu ja tulemused on tingitud pigem välistest teguritest ja “juhuslikkusest” kui tema kompetentsusest ja võimekusest, seda hoolimata objektiivsetest tõenditest vastupidise kohta.


Petturi fenomeni kogevad inimesed võivad tunda suuremat ärevust, ebakindlust enda kompetentsuse ja soorituse osas (sh mõju enesehinnangule) ning tunda hirmu ebaõnnestumise ees, mis võib takistada inimese suutlikkust oma tööga hästi toime tulla.

See tähendab, et palju energiat läheb tööga seotud ärevuse ja irratsionaalsete hirmudega seotud tunnete ja mõtetega toime tulemise peale. Püütakse vältida või edasi lükata neid tööülesandeid, mis seavad inimese töö valgusvihku või tekitavad võrdlusmomente teistega. Teisisõnu, töötamine kui selline muutub inimese jaoks stressiallikaks ning takistab omaks võtmast ja tundmast rahulolu enda tööalasest panusest ja saavutustest.

Kirjutasin teaduskirjanduse põhjal petturi fenomenist töökeskkonnas, kuidas see võib mõjutada meie tööelu ja karjääriarengut, miks see on oluline teema ka organisatsioonides teadvustada, samuti millised on petturi fenomeni positiivsed küljed.

Loe täismahus lugu Eesti HR Seltsi blogist!


PS võta minuga ühendust, kui tundub, et:
  • petturi fenomen mõjutab sinu tööga rahulolu ja karjääriarengu soovide elluviimist;
  • sinu organisatsioonis oleks oluline petturi fenomeni teemal teadlikkust tõsta.

Lisa kommentaar

Email again: