Koolitused ja töötoad karjääri kujundamise teemadel. 
Veebikoolitused.

*Karjäärinõustajana olen 2013.aastast koolitanud karjääriplaneerimise ja eneseteadlikkuse teemadel nii täiskasvanuid kui ka noori; jaganud erialaseid teadmisi ja metoodikaid teistele karjäärispetsialistidele ja õppejõuna tudengitele.

Minu lähenemine on osalejaid aktiivselt kaasav, seostades koolituse teemasid inimeste kogemuste, vajaduste ja ootustega. Toon kaasaegsed karjäärialased teadmised osalejateni, pakkudes juurde praktilisi tööriistu. Gruppidega töötades olen paindlik ja loov, sest koos osalejatega kujuneb iga koolitus omanäoliseks.


Minu töökeeled: eesti, inglise (vene).

Tagasiside koolitustelt osalejatelt:
Sain mitu praktilise väärtusega tööriista, mida oma töös kasutada. Ja sain kinnitust, et tahan kindlasti karjääriarenduse ja enesejuhtimisega edasi tegeleda. Aitäh!


VAATA TULEKUL KOOLITUSI.

VAATA TOIMUNUD KOOLITUSI
.

Võta ühendust ja lepime kokku sobiva koolituse! - tulevikupilt@gmail.com
*Kehtiv täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 227762 
ERINEVAID KOOLITUSTEEMASID:

*Eneseteadlikkus professionaalina ja enda arengu kavandamine.
Vaata lähemalt koolitused organisatsioonile.
"Mõtisklemine eneseanalüüsi teemal koos erinevate töövahenditega. Mulle avanes karjääriplaneerimise maailm. Võtta aega mõtlemiseks ja plaanide tegemiseks."
Väärtuslik on eneseteadvustamine oma oskustest, tugevustest ja tulevikuplaanidest ning mõtetest. Kindlasti eneseanalüüsi teostamine."

*Karjääriaudit - milline on minu karjääri hetkeseis? Kuidas kujundada enda tööelu? 
Loe artiklit, vaata videoklippe ja lae alla tasuta karjääriauditi kontrollküsimuste tööleht.*Mis on mulle tööelus oluline? Väärtuste roll karjääri kujundamisel.
Artikkel ja harjutus tööalaste väärtuste teemal.
"Kasulik oli oma väärtused läbi mõelda ja tähtsuse järjekorda panna."
"Aitas selgemalt mõelda, kuidas väärtustele keskenduda. Suur aitäh!

*Kuidas märgata ja esile tuua enda kogemusi ja tugevusi?

*Kuidas toetada oma töötajat karjääri kujundamisel?

Loe karjääriarengu toetamise seminari märkmeid. 

*Millest lähtuda edasiste sihtide seadmisel tööelus? 
Artikkel eesmärkide ja tulevikuplaanide teemal.

*Kuidas märgata võimalusi enda karjääriteel?
Artikkel avastuslikust tegutsemisest karjääri kujundamisel.

Võta ühendust ja arutame täpsemalt, kuidas saan kasulik olla!
*KLIENDID JA PARTNERID

CV-Online Estonia/ CV.ee
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Pank
Haridus- ja Noorteamet
Johannes Mihkelsoni Keskus
Saksa-Balti Kaubanduskoda
SA Tartu Ärinõuandla/Noortelabor
Starship Technologies
Tartu Loomemajanduskeskus
Tartu Kunstikool
Tartu Ülikool