Veebiseminar: kuidas märgata võimalusi enda karjääriteel.
Tasuta veebiseminar toimus 7.augustil 2020 kl.11.00 - 12.00

Tänane töömaailm eeldab mitmekülgset, loovat ja paindlikku lähenemisi, et ka muutlikes oludes teha teadlike valikuid tööelus. See tähendab teadvustamist, kuidas sinu eelnevad kogemused ja tänased karjäärivalikud saavad seostuda sinu tulevikuplaanidega (sh mõni kaudsemalt, mõni otsesemalt).

Edasist suunda oma karjääris või tööalaseid võimalusi otsides, lühemaid ja pikemaid karjääriplaane tehes võib abiks olla avastuslik tegutsemine. Teisisõnu, milliseid samme saad teha, et paremini märgata ja kinni haarata võimalustest, mis sinu sihtidega haakuvad?

VEEBISEMINARI TEEMAD:
  • mida tähendab avastuslik tegustemine enda karjääri kujundamisel;
  • kuidas märgata (ja luua) võimalusi, mis tööelus soovitud suunas edasi viivad;
  • mida saad teha, et uurida, läbi proovida või avastada sobivaid tööelu valikuid või arenguvõimalusi.
Veebiseminari saab järele vaadata kuni 31.augustini.

Anna Gramberg on vabakutseline karjäärinõustaja ja koolitaja (Tulevikupilt OÜ).
Olen töötanud karjäärinõustamise valdkonnas 2013.aastast, toetanud noori ja täiskasvanuid oma elutee kujundamisel. Mul on karjäärinõustaja tase 6. kutse ja olen Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige